A Populist Candidate? האם מקסיקו מתקרבת לשלטון פופוליסטי? לקראת בחירות 2018

Post date: Jan 8, 2018 3:13:22 AM

למקסיקנים די נמאס משחיתות שלטונית , חוסר שוויון, וכלכלה שאינה צומחת מהר דיה. המצב הזה מעורר בקרב חלק מהציבור המקסיקני חשש שמועמד אשר נתפס כפופוליסטי, אנדרס מנואל לופז אוברדור, יתפוס את השלטון בבחירות 2018. רבים חוששים שאוברדור עלול להתגלות כגירסא מקסיקנית להוגו צ'אבס מונצואלה, אשר בסופו של דבר גרם למדינתו אסון כלכלי וחברתי כבד. טענתו של אוברדור היא מאוד פופולארית "מקסיקו הינה מדינה עשירה, אך הכסף אינו מגיע לעם" (רמז לשחיתות שלטונית) . כמו כן, הוא מציג את עצמו כ"יחיד שיכול לעמוד מול דונאלד טראמפ". לדאגתם של רבים, נדמה שלאיש יש סיכויים טובים. וכעת, ניתן רק לחכות ולראות, האם האיש , שהפסיד כבר שתי מערכות בחירות , יבחר? ואם יבחר, האם יתגלה כמנהיג הפופוליסטי וההרסני כפי שרבים גורסים? עוד כמה חודשים נדע.

AMLO se afilia a MORENA en el Zócalo (8361522287) (cropped).jpg