הופעות בתקשורת

אצל גל גבאי (דקה 19 ו10 שניות) ראיון , יחד עם יואל אפרגן, על הספר עמם ולמענם, שנכתב עם עדנה גרין, על מורים טובים


אצל לוסי אהריש, ראיון על בתי ספר ומורים טובים, עם השר מאיר שטרית,


בערוץ הכנסת, מגיב להשוואות הבינלאומיות


סקר על מה יודעים היהודים על האזרחים הערבים בישראל