Des de 2013, Salt & Girona

Aquesta història comença l'1 de setembre de 2013.

Alguns projectes són, a més de les meves assignatures,...:

  • Comunicació audiovisual, formació i Espriu TV
  • Dia d'Europa, el 9 de maig de 2014
  • Fem una Llei, al Parlament de Catalunya
  • Jornada de Filosofia, el 13 de desembre de 2013, etc.