Enllaços professionals, personals i socials

La presència a les xarxes és cada cop més complexa i important. Ho he explicat en un article a El Punt Avui.

Alguns d'aquests enllaços en complementen d'altres.

Enllaços professionals:

Bases de dades i catàlegs ("Filosofia, ara!")

Passat recent. Altres informacions a

Mitjans de comunicació seguits:

Enllaços personals a xarxes socials i serveis

Pàgines de treball i de projectes

Altres activitats:

  • fitxers a OneDrive
  • fitxer a GoogleDrive: veure-ho des de Google
  • fitxers a Dropbox