Comunicació audiovisual

L'experiència fins 2013 és a l'Illa de Rodes.

Es van fer dos cursos, amb Moodle, que són aquí (alumnes) i aquí (professors).