1998-2001, Madrid

Aquesta sí que sembla bona, però és ben cert que, un cop acabat el període italià, vaig anar a treballar en temes de comunicació a la ciutat de Madrid. Ja feia alguns anys que m'havia especialitzat en la gestió de pàgines web i en aplicar crietris d'usabilitat i de qualitat a aquestes feines.

L'interés per l'educació i, més en concret, per l'ensenyament de la Filosofia em va fer tornar a cercar treball en aquest àmbit i - un cop col·legiat a Madrid - vaig dedicar aquesta tres anys a un centre privat d'estudis postobligatoris que va acabar sent el Bachillerato Fomento Fundación. L'alumnat eren nois i nois molt selectes, i vam tenir realment unes experiències molt positives: resultats a la selectivitat, Congressos, activitats culturals... Madrid és una gran ciutat, com tots sabem!

A més de fer cursos a la Universitat Nacional de Educación a Distancia, vaig participar en diferents Congresos de tecnologia educativa (com Educared o Infoedu), d'Ensenyament de la Filosofia i d'altres àrees que, després, han estat d'allò més profitosos en els anys successius.

El juliol del 2001 em va semblar un bon moment per cercar altres possibilitats professioanls i personals i cercava altres treballs. Va sorgir la possibilitat de tornar a Catalunya - hi havia estat algun estiu, igualment que a Anglaterra, Suïssa, etc. - i es va concretar amb una nova feina en l'àmbit de l'ensenyament des de l'1 de setembre de 2001.