Elements biogràfics

Aquí s'assenyalen els períodes per grups d'anys i, en la mesura del possible, aniré especificant activitats que puguin semblar rellevants en cada període.

Prego que si es troba alguna errada o omissió factual, se m'indiqui

Hi ha una línia del temps, genèrica, disponible aquí.