Projectes professionals

Tinc diferents àrees d'actuació. No totes surten sempre bé ni són exitoses. A més, el món canvia tan de pressa..

Bona part dels meus actuals Projectes han estat vinculats els darrers sis anys a la meva feina docent a l'Institut Illa de Rodes.

Des de les subpàgines d'aquest apartat espoden accedir a diferents experiències o tasques.

Entre les més actives els anys passat , algunes d'elles emmarcades en el Pla d'Autonomia de Centre 2010-2014 del meu Institut rosinc, hi ha hagut:

  1. Illa TV (curs de formació en comunicació audiovisual, per a alumnat i per a professorat)
  2. Kiosk Jove, i informacions fetes des de l'Institut
  3. Jornada de Filosofia de l'Alt Empordà
  4. Dia d'Europa
  5. Fem una llei (Parlament de Catalunya)
  6. I altres...

Agrairé suggeriments i comentaris tan pel que fa als temes i continguts com en relació a persones que, en algun lloc, treballin en coses semblants.