Hoe het begon

Wat een onschuldig oproepje in 2005 op het internet al niet teweeg kon brengen! Na te zijn overspoeld met mailtjes en veel leuke contacten, boeiende gesprekken en mailuitwisselingen verder, ligt hier dan eindelijk het eerste exemplaar van de Scheepsnar! Het idee voor dit Netwerk is geïnspireerd op die van het Netwerk Alternatieve Reizigers, kortweg NAR, waar de oprichter van het NVW indertijd deel van uitmaakte. Inspirerend om hier geestverwanten te ontmoeten (mensen met een avontuurlijke, vrije inslag), echter een gemis om mijn passie, het varend zwerven, niet met anderen te kunnen delen. De NAR telt namelijk nauwelijks varende reizigers. Meer dan eens speelde ik met gedachten om een soortgelijk netwerk voor bootbewoners op te richten. Ik heb nu geleerd dat het slechts één roekeloos mailtje kost om zoiets in gang te zetten... De eerste bijeenkomst van belangstellenden voor het netwerk zat vol verhalen en was erg inspirerend. Het is mede te danken aan deze enthousiastelingen dat het eerste nummer van de Scheepsnar nu een feit is.

Inmiddels zijn we als Netwerk aangeland in 2021 en ruim 15 jaar na de oprichting zijn er veel dingen veranderd. We zijn begonnen met een kleine harde kern die zich snel uitbreidde. Er kwamen nieuwe netwerkers bij, sommige bleven, anderen verdwenen weer uit beeld maar het Netwerk trok steeds weer nieuwe (aspirant) bootbewoners aan. De uitwisseling van ervaringen en kennis met gelijkgezinden bleek de verbindende schakel.

In de loop van de jaren is de rol van het Netwerk steeds meer overgegaan naar vraagbaak en praktische hulp voor belangstellenden die op een schip willen gaan wonen. Die rol is vooral te danken aan de twee schippers Frans en Jakob die inmiddels vele aspirant bootbewoners terzijde stonden bij hun toekomst op het water. En ze daarbij ook behoeden voor de vele valkuilen. Het onverwachte overlijden van Jakob was niet alleen voor de Netwerkers een klap maar ook voor de rol van het Netwerk. Daarnaast werd het ook steeds moeilijker om redactieleden te krijgen.

In 2020 besloten we daarom de functie van het Netwerk eens grondig te gaan herzien. De ScheepsNar verdween, evenals het lidgeld. Omdat bleek dat er nog steeds vragen bij ons binnenkomen hebben we besloten nog even te blijven bestaan, in de vorm van deze website. Maar alleen nog maar in de rol van vraagbaak. Daarbij vervullen de ervaren schippers binnen het Netwerk een cruciale rol. Zij zijn het die je van waardevolle informatie kunnen voorzien en hopelijk voor de vele valkuilen kunnen behoeden. Hoewel er nog redelijk wat schippers binnen het Netwerk zijn op wiens ervaring en kennis een beroep kan worden gedaan kunnen het er nooit genoeg zijn!

Aansluiten?

Er zijn anno 2020 wat wijzigingen bij het Netwerk. Het is vanaf juni 2020 niet meer mogelijk om 'lid' te worden, wel om je aan te sluiten. De functie van het Netwerk m.b.t. informatievoorziening en vraagbaak blijft, evenals de mailingslijst voor de deelnemers onderling waar een ieder vragen op kwijt kan. Wil je je bij ons aansluiten? Stuur dan een mail met je naam, adresgegevens en info over je schip.

ScheepsNar

De ScheepsNar houdt op te bestaan, evenals het lidgeld. Indien nodig sturen we een digitale nieuwsbrief rond naar de deelnemers.

Vrijwillige bijdrage

Wil je ons steunen met klinkende munt? Dat kan. Graag zelfs! Je bijdrage kun je overmaken op rekeningnr. NL05 TRIO 0781 4518 33 (Triodosbank) t.n.v. Hein Kuipers, NVW, Utrecht. Alvast hartelijk dank!