Contact

Een schipper die respect heeft voor alles wat in, op en om het water leeft, laat bij vertrek geen sporen na...
 

De 'crew' en tevens redactie van het NVW en ScheepsNar: 
- Hein Kuipers
- Margriet de Vos
- Jakob Bal
- Frans Nuberg
- Rob van Thoor
- Liesbeth Los

Correspondentieadres:
Netwerk Varende Woonschepen 
Postbus 1340
3500 BH Utrecht

Website en mail:
I: www.varendewoonschepen.org

IBAN en BIC;
Rekeningno: NL05 TRIO 0781 4518 33 (Triodosbank)
T.n.v. Hein Kuipers, NVW, Utrecht
Het Bic-nr van de Triodosrekening Netwerk varende woonschepen:
BIC: TRIONL2U

Contactpersonen per regio:

Regio Noordkandidaat gezocht
Regio Zuid-en WestJakob Bal
Regio Midden: Margriet de Vos
Regio OostFrans Nuberg
Regio Limburg en BelgieHein Kuipers