Contact


De 'crew' en tevens redactie van het NVW en ScheepsNar:

Hein Kuipers

Margriet de Vos

Frans Nuberg


Website en mail:

I: www.varendewoonschepen.org

E: Varende Woonschepen


Rekeningno: NL05 TRIO 0781 4518 33 (Triodosbank)

T.n.v. Hein Kuipers, NVW, Utrecht