Contact


De 'crew' en tevens redactie van het NVW en ScheepsNar: 
- Hein Kuipers
- Margriet de Vos
- Frans Nuberg

Correspondentieadres:
Netwerk Varende Woonschepen 
Postbus 1340
3500 BH Utrecht

Website en mail:
I: www.varendewoonschepen.org

IBAN en BIC;
Rekeningno: NL05 TRIO 0781 4518 33 (Triodosbank)
T.n.v. Hein Kuipers, NVW, Utrecht
Het Bic-nr van de Triodosrekening Netwerk varende woonschepen:
BIC: TRIONL2U