Wat is het Netwerk Varende Woonschepen?

Leven, wonen en tegelijkertijd onderweg zijn op een boot spreekt veel mensen tot de verbeelding; de vrijheid en de betrekkelijke eenvoud van leven op het water hebben op sommige mensen een onweerstaanbare aantrekkingskracht. In de praktijk blijkt zo’n manier van bestaan nog niet eenvoudig te realiseren. Toenemend ruimtegebrek, strengere regelgeving en almaar stijgende kosten voor ligplaatsen en voorzieningen hebben een ontmoedigende werking op mensen die op het water willen wonen. Toch zijn er nog steeds meer dan voldoende mensen die de uitdaging aandurven om hun eigen weg op het water te vinden. De ervaring leert dat om je op het water te kunnen handhaven contact met geestverwanten en lotgenoten eigenlijk onontbeerlijk is...

Platform

Het Netwerk Varende Woonschepen biedt sinds 2006 een platform aan mensen die kiezen (of belangstelling hebben) voor een niet conventionele manier van op het water wonen, werken en leven. Het Netwerk richt zich op bootbewoners die vrijheid, zelfstandigheid, eenvoud en avontuur hoog in het vaandel hebben staan en die (al dan niet noodgedwongen) met enige regelmaat met hun varende huis onderweg zijn. Het NVW wordt gedragen door vrijwillige medewerkers en leden.

Leden

De leden zijn bootbewoners -al dan niet tijdelijk- op reis, of anderszins belangstellenden. Het Netwerk wil door een website en een interne mailinglijst belangstellenden met elkaar in contact brengen en de onderlinge communicatie bevorderen. Niet alleen kunnen zo allerhande praktische ervaringen worden uitgewisseld; ook het delen van verhalen en persoonlijke ervaringen of het ruilen van of helpen bij het vinden van een tijdelijke (vrije) ligplaats behoren tot de mogelijkheden.