Beste lezer,

Het NVW is niet meer actief hoewel er nog wel steeds contact bestaat tussen leden van de oude kern. Het netwerk bleek een goed initiatief te zijn voor mensen die leven en werken op een schip of belangstelling hebben voor deze manier van leven. We zouden dan ook graag zien dat een dergelijk initiatief nieuw leven in geblazen wordt maar de voormalige redactie heeft het al te lang gedaan.  De site en de geschiedenis laten we, ter inspiratie, online staan. 

Wat was het Netwerk Varende Woonschepen?

Leven, wonen en tegelijkertijd onderweg zijn op een boot spreekt veel mensen tot de verbeelding; de vrijheid en de betrekkelijke eenvoud van leven op het water hebben op sommige mensen een  onweerstaanbare aantrekkingskracht. In de praktijk blijkt zo’n manier van bestaan nog niet eenvoudig  te realiseren. Toenemend ruimtegebrek, strengere regelgeving en almaar stijgende kosten voor ligplaatsen  en voorzieningen hebben een ontmoedigende werking op mensen die op het water willen wonen. Toch zijn er nog steeds meer dan voldoende mensen die de uitdaging aandurven om hun eigen weg  op het water te vinden. De ervaring leert dat om je op het water te kunnen handhaven contact met geestverwanten en lotgenoten eigenlijk onontbeerlijk is...

Platform

Het Netwerk Varende Woonschepen biedt sinds 2006 een platform aan mensen die kiezen (of belangstelling hebben) voor een niet conventionele manier van op het water wonen, werken en leven.  Het Netwerk richt zich op bootbewoners die vrijheid, zelfstandigheid, eenvoud en avontuur hoog in het vaandel hebben staan en die (al dan niet noodgedwongen) met enige regelmaat met hun varende huis onderweg zijn. Het NVW wordt gedragen door vrijwillige medewerkers en leden. 

 Leden

De leden zijn bootbewoners -al dan niet tijdelijk- op reis, of anderszins belangstellenden. Het Netwerk wil door een website en een interne mailinglijst belangstellenden met elkaar in contact brengen en de onderlinge communicatie bevorderen. Niet alleen kunnen zo allerhande praktische ervaringen worden uitgewisseld; ook het delen van verhalen en persoonlijke ervaringen of het ruilen van of helpen bij het  vinden van een tijdelijke (vrije) ligplaats behoren tot de mogelijkheden.