ślub

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do małżeństwa obejmuje

· Stały udział w katechizacji do szkoły średniej włącznie

· Udział w kursie przedmałżeńskim (od 17 roku życia)

· Udział w pięciu naukach z kapłanem

· Udział w trzech naukach w Poradni dla narzeczonych

na trzy miesiące przed planowanym ślubem

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej i przynoszą następujące dokumenty:

· Dowód osobisty

· Świadectwo chrztu (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia)

· Świadectwo bierzmowania

· Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

· Świadectwo ukończenia katechizacji ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej

· W przypadku ślubu konkordatowego 3 zaświadczenia z USC stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (ważne 3 miesiące od daty wystawienia)

Podczas tego spotkania ustalany jest termin i godzina ślubu (jeśli nie były ustalone wcześniej). W ich obecności wypełniana jest pierwsza część protokołu przedślubnego. Wystawione są zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonych.

Po tym spotkaniu narzeczeni:

· przystępują do pierwszej spowiedzi świętej (chyba, że żyją już w związku niesakramentalnym).

· Uczestniczą w pięciu naukach dla narzeczonych z kapłanem.

· Odbywają spotkanie w Poradni Rodzinnej

Tydzień przed ślubem

· Narzeczeni uczestniczą w wypełnieniu drugiej części protokołu

· Przedkładają zaświadczenia o odbyciu nauk przedślubnych, o wygłoszeniu zapowiedzi

· Zamawiają pana organistę i pana kościelnego

· Podają nazwiska świadków, ich wiek oraz miejsce zamieszkania

W dniu ślubu

· Przystępują do drugiej spowiedzi (lub dzień wcześniej)

· Po przybyciu do kościoła świadkowie przynoszą do zakrystii kartki od spowiedzi oraz obrączki

· Pouczają gości o odpowiednim stroju i zachowaniu się w kościele

Nagrywanie uroczystości oraz robienie zdjęć może być wykonywane wyłącznie przez osobę, która ukończyła odpowiedni kurs organizowany przez kurię biskupią. Osoba ta zgłasza się przed Mszą do kapłana i okazuje zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu.