Chrzest święty

SAKRAMENT CHRZTU

Aby ochrzcić dziecko należy:

Zgłosić zamiar chrztu dziecka w kancelarii parafialnej miesiąc przed planowanym dniem chrztu

Przy zapisywaniu dziecka do chrztu należy przedstawić:

· Akt urodzenia dziecka z USC

· Świadectwo ślubu kościelnego rodziców, jeśli odbył się w innej parafii

· Podajemy dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania. Jeśli chrzestni mieszkają poza parafią, należy dostarczyć zaświadczenie dla chrzestnych z parafii zamieszkania.

Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, jest po sakramencie bierzmowania, jest osobą praktykującą. Nie może być rodzicem chrzestnym osoba, która nie spełnia wszystkich powyższych warunków oraz osoba, która żyje w konkubinacie lub ma tylko ślub cywilny albo żyje w wolnym związku (partnerzy).

Przed chrztem dziecka:

· Rodzice lub chrzestni przygotowują białą szatę oraz świecę chrzcielną

· Rodzice i chrzestni uczestniczą w czterech naukach

· Rodzice i chrzestni przystępują do spowiedzi przed chrztem i przyjmują Komunię świętą w intencji dziecka

Nauki dla rodziców i chrzestnych:

Parafia św. Józefa Rzemieślnika

Parafia św. Michał Archanioła

Parafia św. Antoniego

I niedziela miesiąca

godz. 19.30

II niedziela miesiąca

godz. 19.00

III niedziela miesiąca

godz. 19.15