Powołania z parafii

POWOŁANIA Z PARAFII

KAPŁANI

o. Mariusz BIGIEL SJ

Ks. Edward BIGOS

o. Andrzej BUNDZIÓW OCist

o. Henryk CISOWSKI OFMCap.

Ks. Andrzej DRUTEL

Ks. Tadeusz FITYCH

o. Paweł FRĄCKOWIAK OFMCap

Ks. Jerzy GAŁĄZKA

Ks. Artur GODNARSKI

Ks. Jacek GRZELAK

+ Ks. Tadeusz KONDRACKI (+ 2009)

o. Tomasz ŁAKOMCZYK OFMCap

Ks. Ryszard MULAWA

Ks. Mirosław WERŁOS

Ks. Henryk WOJNAR

SIOSTRY ZAKONNE

s. Ewa KEFER SJK

s. Joanna KUCZYŃSKA ZSJM

s. Izabela LEWICKA CSE

s. Maria PIĘTAK SJK

s. Bernadeta STĘPNIEWSKA OSU

s. Beata SYKULSKA SJK

s. Bożena WILCZYŃSKA SJK

BRACIA ZAKONNI

+ br. Krzysztof NAWROCKI OFMConv ( + 2012)