Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii

Na mocy sakramentu chrztu wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, który nadal żyje i działa mocą Ducha Świętego w Kościele. Dlatego też nowy Kodeks Prawa Kanonicznego widzi nieodzowne miejsce świeckich w potrójnej posłudze Kościoła: w nauczaniu, uświęcaniu i pasterzowaniu. Posługę uświęcania wypełnia Kościół przez Słowo Boże i sakramenty, a przede wszystkim przez Eucharystię. W posłudze uświęcania, która dokonuje się w liturgii, wierni mają prawo i obowiązek czynnego uczestnictwa (Konstytucja o Liturgii 14)

Nie ulega wątpliwości, iż zasadniczym dobrem duchowym wiernych jest częsta Komunia święta, zwłaszcza zanoszona chorym w domach prywatnych i w szpitalach. Dokument Kongregacji Kultu Bożego wprowadzający posługę nadzwyczajnych szafarzy udzielania Komunii Świętej uzasadnia to postanowienie „dobrem duchowym wiernych i prawdziwą koniecznością”.

Wypada żeby ci, którzy doznają przeszkody w swoim udziale w obrzędzie eucharystycznym wspólnoty, skwapliwie posilali się Eucharystią i w ten sposób czuli się również zjednoczeni z tą wspólnotą i wsparci miłością braci. Spełnianie funkcji nadzwyczajnego szafarza jest zaszczytem i wyróżnieniem, ale zarazem odpowiedzialnością i służbą wobec Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa, które zobowiązuje do nieustannego pogłębiania własnej formacji chrześcijańskiej.

Posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej mogą upoważnieni wypełniać tylko za zgodą i wiedzą proboszcza miejsca.

W naszej parafii upoważnieni do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii są:

  1. Dolny Andrzej
  2. Hrynko Edward
  3. Jaworski Norbert
  4. Kołodziej Zygmunt
  5. Manyś Sławomir
  6. Ogrodniczuk Zbigniew
  7. Okoń Mateusz
  8. Olejniczak Mirosław
  9. Pielarski Andrzej
  10. Stokłosa Mariusz
  11. Szymański Robert

Odeszli do domu Pana:

Wesołowski Krzysztof (✞ 2010)

Niemiec Wojciech (✞ 2013)

Zgłoszenia chorych, do których poszliby szafarze nadzwyczajni prosimy kierować do księdza proboszcza naszej parafii