Projecten‎ > ‎

Holle brug

13 september 2020;

Via de onderstaande link kunt u een beeldregistratie zien van de herbouw van 'onze' Holle Brug. Deze is speciaal gemaakt voor vertoning tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 12 september 2020.

Video herbouw Holle Brug: De herbouw van de Holle Brug: een gezamenlijk project van Gemeente Lopik en Stichting Lopikerkapel waarbij de restauratie/ herbouw van de brug wordt geadopteerd door Stichting Lopikerkapel. De adoptie houdt in dat Stichting Lopikerkapel een coördinerende rol krijgt en daar waar mogelijk met lokale bedrijven en vrijwilligers de uitvoering van de werkzaamheden laat uitvoeren. Uiteraard onder toezicht en verantwoordelijk van de Gemeente en de professionele lokale uitvoerder. Hiermee wordt de zo gewenste burgerparticipatie ingezet en tegelijk geld bespaard. ( Het project liep van 2013 tot 2016) Credits: Fotografie: William Hoogteyling, Edwin Stoel, Karin Verhoef, Lydia Blom, Diana Schilperoort Editing & Voice over: Diana schilperoort Note: We hopen alle fotografen genoemd te hebben en zijn ons niet bewust van eventuele schending van auteursrecht. Neem alstublieft contact met ons op wanneer u toch denkt dat er iets niet klopt. Wij zullen er dan alles aan doen om e.e.a. aan te passen.

16 april 2016;

De nieuwe holle brug ingewijd

Zaterdag 16 april 2016 werd de nieuwe holle brug op grandioze wijze ingewijd door veel inwoners van Lopikerkapel, het voltallige college van B&W van de gemeente Lopik, de betrokken civiel medewerkers, de landschapscoördinator, de bouwers, sponsors, de vele bikkers, vrijwilligers en sympathisanten. Het hoeft geen betoog dat dit met recht een Gránde Opening is geworden.

De vier winnaars van de kleurwedstrijd hielpen burgemeester Westerlaken bij het doorknippen van het lint, waarbij vele -biologisch afbreekbare- ballonnen feestelijk de lucht in vlogen. Tevens werden tegelijkertijd de sluitstenen van de brug onthuld.

Vervolgens kwam iedereen de brug over om hem in te wijden. Vanuit de lucht werden hier foto’s van gemaakt. Eén van deze foto’s zou in ieders huishouden aanwezig moeten zijn: de dorpsfoto. Deze is te bestellen via info@stichtinglopikerkapel.nl. De opbrengst gaat naar de stichting, zodat we aan een nieuw project ten behoeve van ons dorp kunnen gaan werken.

Met een toost met Prosecco en petit fours met logo, een zeemanskoor en een oud Hollandse poffertjeskraam met gratis poffertjes voor iedereen was het feest compleet. De nieuwe brug, ónze brug, wordt door iedereen geroemd en zal zeker gekoesterd worden. Dank aan allen die hier aan mee geholpen hebben!

De foto’s zijn gemaakt door Edwin Stoel, Karin Verhoef, Bert Verweij en Diana Schilperoort

 
 


  
 
 21 maart 2016;

Zaterdag 16 april belooft een historische dag te worden voor Lopikerkapel. Op deze dag zal namelijk onze nieuwe holle brug officieel geopend worden met bijbehorende festiviteiten. Iedereen die de brug een warm hart toedraagt of gewoon een kijkje wil nemen, is van harte welkom.15 februari 2016;

Op zaterdagochtend 16 april zal de ' Grand opening'  van onze Holle brug plaatsvinden.
De brug is bijna klaar, onlangs is de leuning langs geweest voor een pas-sessie. 

Nu nog een mooie poedercoating er op en hij kan geplaatst worden. Dan nog de asfaltlaag en het feest kan beginnen.25 november 2015;

De ontwikkelingen rond de oude en inmiddels nieuwe holle brug volgen zich in razend tempo op.

Wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen 8 maanden! Inmiddels is de oude brug gesloopt, de fundering bleek namelijk niet goed meer, hebben we met ' de hele buurt' de oude stenen afgebikt en is de herbouw van de brug zo goed als afgerond.

Regelmatig plaatsen wij foto’s en nieuwtjes m.b.t. ' onze holle brug' op onze Facebookpagina. Voor de Facebook-loze mensen hebben wij nu speciaal een online album gemaakt met de mooiste foto’s van de sloop en herbouw van de brug. Klik op deze link om ze te zien.

Hier alvast een voorproefje;

Oude brug weg


Bikdag
Bikdag

buurtlunch bikdag 
bijna af


19 september 2015 - 
Bik Day voor de holle brug; 

Op de Bik Day kon iedereen die dat wilde vanaf 08:30 uur stenen bikken voor de holle brug. Vanaf 11:00 uur  was ook het gerenoveerde Huis te Vliet geopend voor publiek en rond de middag werd er een buurtlunch georganiseerd, waarbij je voor een klein prijsje met andere dorpsbewoners en belangstellenden een hapje kon eten. 


29 augustus 2015 - Productiedag voor de holle brug; 

9000 steentjes zijn nodig om de nieuwe brug te herbouwen. Zoveel mogelijk oude stenen zullen opnieuw de holle brug gaan vormen en deze moeten afgebikt worden. Iedereen die wilde kon zijn of haar steentje bijdragen.

De Productiedag was op zaterdag 29 augustus, vanaf 08:00 uur op het terrein bij Huis te Vliet.

Op de Productiedag ging het om zoveel mogelijk afgebikte stenen. Deze dag was geen evenement, maar wel een gezellige boel bij Huis te Vliet, waarbij voor de bikkers goed gezorgd werd. 


18 augustus 2015;

St. Lopikerkapel is verheugd dat de gemeente Lopik onze historische holle brug wil herbouwen, samen met ons! Het resultaat zal een brug zijn, die bestand is tegen (zwaar) verkeer en voldoet aan de huidige veiligheidseisen.

De nieuwe brug krijgt een moderne, degelijke constructie, waar overheen de oude, hergebruikte steentjes gemetseld worden, in de vertrouwde en kenmerkende stijl van de oude holle brug. De nieuwe leuning zal het aanblik enigszins anders maken, maar is volgens de wet noodzakelijk. De brug wordt tevens iets breder.

Binnenkort zal begonnen worden met de afbraak van de oude brug. Het puin zal naar het terrein van Huis te Vliet gebracht worden, alwaar de mogelijkheid aanwezig zal zijn de oude en nog goede steentjes af te bikken voor hergebruik. Dit kan o.a. op de Productiedag en op de Bik Day.

Via deze website, onze Facebookpagina en een flyer in de bus wordt u hierover nader geïnformeerd.

  

27 maart 2014;

In oktober vorig jaar hebben we een uitgebreid gesprek gehad met de gemeente Lopik. Al eerder heeft de gemeenteraad te kennen gegeven alle initiatieven die de brug helpen, te willen omarmen. De eerste noodzakelijke actie is te weten komen in welke staat de fundering van de brug verkeert. Op basis hiervan kan een begroting van de kosten gemaakt worden. Helaas heeft het beoogde onderzoek naar de fundering deze winter ernstige vertraging opgelopen en kunnen we op dit moment nog niet verder met het maken van een degelijk plan voor onze holle brug.

De stichting heeft intensief contact met de gemeente Lopik om zo veel mogelijk vaart in het onderzoek en de voortgang van het project te krijgen.


17 juli 2013;

De toestand van de historische holle brug in onze dorpskern gaat Stichting Lopikerkapel zeer aan het hart. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de stichting op de bres is gesprongen, nadat de brug zwaar beschadigd werd door een maaimachine en er diverse brokstukken in de wetering verdwenen. 

Stichting Lopikerkapel heeft een brandbrief en diverse e-mails aan het college van B&W gestuurd om te pleiten voor het behoud van dit karakteristieke stukje Kapel en de wens uitgesproken dat de brug zo spoedig mogelijk wordt gerestaureerd om verdere ellende te voorkomen.

Bij de raadsvergadering, waar onder meer het Lopikse ‘bruggenplan’ aan de orde kwam, stond de holle brug nadrukkelijk in the picture. Niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van een hele delegatie Kapellenaren en het betoog van Stichting Lopikerkapel aan de raad ‘over de brug’ te komen.

Het resultaat tot nu toe is dat de wethouder beloofd heeft de holle brug niet te slopen om te vervangen door een prefab exemplaar. Bovendien is de stichting als serieuze gesprekspartner geaccepteerd in álle te zetten stappen omtrent de restauratie, want –zoals het er nu naar uitziet- zal die er medio 2014 komen!

Comments