Doelstellingen

Lopikerkapel is een prachtig en gezellig dorp. Het zindert als er weer een evenement op stapel staat en het gevoel van saamhorigheid is dan onverminderd groot. Er zijn tal van verenigingen en clubs, waarbij voor iedereen wel iets leuks en/of zinnigs te beleven valt. Daarbij is Lopikerkapel ook een plaats met een rijke historie. De dorpslegendes en het leven van diverse (oud)Kapellenaren worden door de uitgave van boeken levend gehouden en 10 jaar geleden ging de film Lopikerkapel in de 21e eeuw in première. Deze cultuurhistorische uitgave’s vergroten het gevoel van saamhorigheid.

Het idee een stichting op te richten, komt voort uit het feit dat alleen de zon voor niets opgaat. Het uitgeven van een boek of film is zeer kostbaar en kan eigenlijk alleen via sponsoring gerealiseerd worden. Als je daarbij bedenkt dat er in Lopikerkapel ruim vijftig bedrijven werkzaam zijn, exclusief de boerenbedrijven, dan is het niet zo’n gek idee te proberen de kracht van al deze ondernemingen te bundelen en een fonds te creëren ten behoeve van cultuurhistorische uitgave’s of andere ‘projecten’ die de stichting zou kunnen ondersteunen.

Door de verkoop van boeken en films wordt een groot deel van de investering weer terugverdiend. Het is aannemelijk dat er een bedrag overblijft dat je voor iets anders, ten goede van het dorp, kunt inzetten. De ideeën zijn talrijk: onze holle brug… in zwaar verwaarloosde staat: waarom proberen we die niet op te knappen met elkaar én de verantwoordelijke instanties? En wat is er tegen eigen bermbeheer, ondersteuning bij evenementen als de Open Monumentendag, de Prutrace of de Kindervakantieweek? Wist u trouwens dat er in Kapel vroeger maar liefst 2 ijsbanen waren? Wellicht kunnen we er samen weer eentje realiseren en als dat niet meteen lukt is een koek & zopie-kraam bij de wetering ook al hartstikke leuk!

Door middel van een stichting kunnen we ons dorp mooi en leefbaar houden. Door samenwerking en bundeling van krachten kunnen we veel bereiken en zal de saamhorigheid groeien. Positieve en gelukkige mensen hebben meer vertrouwen in de toekomst!Doelstelling 1: Bevorderen en bewaren cultuurhistorisch besef 

Het eerste doel van de stichting is de uitgave van boeken en/of andere vormen van kunst, zoals: films, documentaires of fotoreportages, om het cultuurhistorisch besef te stimuleren en de gezamenlijke ‘roots’ te benadrukken. De inkomsten uit verkoop zullen weer terugvloeien in de kas van de Stichting Lopikerkapel.


Doelstelling 2: Ondersteunen en organiseren activiteiten

De tweede doelstelling betreft het ondersteunen en organiseren van activiteiten. Ondersteuning kan in de eerste plaats geboden worden op financieel gebied, maar zeker ook in materiële of praktische vorm door bijvoorbeeld:

– een traktatie op een evenement te verzorgen (zoals energiedrank bij de prutrace);

– vuurwerk te leveren bij een eindejaarsdorpsfeest;

– de PR van een activiteit (deels) op zich te nemen;

– diverse clubs en verenigingen nader tot elkaar te brengen binnen de te organiseren activiteiten.


Doelstelling 3: Omzien naar elkaar

Onder doelstelling 3 valt het omzien naar elkaar, waarbij de stichting ouderen, eenzamen, hulpbehoeftigen en gehandicapten bij wil staan en, indien gewenst, wil betrekken in de samenleving.

 

Dit kan bijvoorbeeld door:

- hulpvragers en hulpverleners nader tot elkaar te brengen;

- projecten of activiteiten te organiseren om mensen te bereiken en/of te ondersteunen;

- het wekelijks verzorgen van een gezamenlijke warme maaltijd, bijvoorbeeld in het buurthuis;

- een haal- en brengservice regelen voor wie niet op eigen gelegenheid naar een activiteit kan komen.


Doelstelling 4: Bijdragen aan alles wat het dorp ten goede komt

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat:

– de stichting opkomt voor verwaarloosde gemeentelijke monumenten als de holle brug;

– de stichting een mooie boom met bijbehorend houten bankje in de dorpskern realiseert;

– de stichting bewoners begeleidt hun berm op te knappen en zo de gemeentelijke ruimte helpt onderhouden;

- de stichting authenticiteit terug laat brengen in het dorp door bijvoorbeeld het plaatsen van klassieke straatlantaarns of ouderwetse bestrating i.p.v. asfalt in de dorpskern.

 

Voor alle doelstellingen geldt dat Stichting Lopikerkapel samen wil werken met bestaande organisaties en deze wil ondersteunen in hun reeds bestaande activiteiten.

Comments