Home‎ > ‎

Privacy Verklaring St. Lopikerkapel

Stichting Lopikerkapel, gevestigd aan de Lopikerweg Oost 181, 3412 KE te Lopikerkapel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Lopikerkapel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als stichting en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam, adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Lopikerkapel verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Lopikerkapel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen (sponsor-) betalingen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van uw naam en adres gegevens en eventueel e-mailadres.

- Uitnodigingen voor stichting gerelateerde zaken. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van uw naam en adres gegevens, eventueel e-mail adres en mobiele telefoonnummer.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Lopikerkapel bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Vanaf het moment dat u zich met uw gegevens aanmeld als geïnteresseerde, sponsor en/ of vrijwilliger bij Stichting Lopikerkapel zullen uw persoonsgegevens opgeslagen blijven. Bij het opzeggen van uw interesse, sponsor- en/of vrijwilliger-schap zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden uit onze administratie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Lopikerkapel verstrekt uitsluitend aan derden en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Lopikerkapel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Stichtinglopikerkapel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, nummer van identiteitsbewijs en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien u overgaat tot verwijdering van uw persoonsgegevens bent u zelf verantwoordelijk voor het ophalen van informatie over activiteiten.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u van menig bent dat de Stichting Lopikerkapel onwettig omgaat met uw persoonsgegevens, wil de Stichting Lopikerkapel u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Lopikerkapel neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op via info@Stichtinglopikerkapel.nl.

Comments