note: Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst.

Een stichting van en voor ons dorp

Lopikerkapel is een fijn dorp. We moeten er aan werken het mooi en leefbaar te houden. Met de huidige terugtredende overheid is het zinvol gestructureerd doelstellingen te bepalen en als dorpsbewoners (en gemeente) samen te werken deze te bereiken. Door middel van de inzet van een stichting hopen we ervoor te kunnen zorgen dat Lopikerkapel voor alle inwoners de beste plek blijft om te wonen.

Juist in deze tijd is onderlinge
saamhorigheid belangrijk. Het geeft je een gevoel van geluk en veiligheid. In onzekere tijden is het belangrijk te weten waar je basis ligt.


Bovengenoemde gedachte is de aanleiding geweest tot het oprichten van een stichting voor ons dorp LopikerkapelDe akte van oprichting werd op 5 juni 2013 getekend, waarop het eerste bestuur officieel de taak op zich heeft genomen zich in te zetten voor de leefbaarheid.

Deze website houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen, de activiteiten die op de planning staan en de geformuleerde doelstellingen. We gaan voor samenwerking en saamhorigheid en zijn erg blij met ieders mening. U wordt dan ook van harte uitgenodigd uw ideeën voor ons dorp aan ons door te geven. Neemt u daarvoor even contact met ons op. Veel plezier!


Nieuws

  • Fotoboek: De Holle Brug Lopikerkapel Vanaf heden is een bijzonder fotoboek over de herbouw van de Holle Brug in Lopikerkapel verkrijgbaar. Het 68 pagina’s tellende boek is een uitgave van Stichting Lopikerkapel en brengt ...
    Geplaatst 19 nov. 2017 10:19 door Stichting Lopikerkapel
  • Filmmiddag 21 september 2017 Op 21 september 2017 organiseerde Stichting Lopikerkapel, in een unieke samenwerking met zowel buurtvereniging Lopikerkapel als Uitweg én alle clubs en verenigingen voor senioren in beide kernen, de beloofde ' terugkommiddag ...
    Geplaatst 19 okt. 2017 15:00 door Stichting Lopikerkapel
  • Ouderendiner 11 mei 2017 In actie voor de oudere generatieDe belangrijkste doelstelling van Stichting Lopikerkapel is het vergroten van de saamhorigheid in de kernen Lopikerkapel en Uitweg. Tevens heeft zij het ‘omzien naar ...
    Geplaatst 19 okt. 2017 14:18 door Stichting Lopikerkapel
Berichten 1 - 3 van 30 worden weergegeven. Meer bekijken »

         Inwoners van Lopikerkapel poseren voor de toenmalige basisschool (nu buurthuis) omstreeks 1910. Linksachter is de holle brug te zien.