درباره جامعه - About SIA

«جامعه باستان شناسی ایران» نهادی علمی- تخصصی، حرفه ای و غیرسیاسی است که با هدف ارتقای دانش باستان شناسی، حمایت از باستان شناسان و توسعه ی دانش باستان شناسی در ایران فعالیت می کند. همگرایی برای تقویت تئوری ها، روش ها و گسترش دامنه آگاهی­های باستان شناختی در مورد ایران در سطح ملی و بین المللی و بروز رسانی اطلاعات باستان شناختی اعضا، از طریق فراهم کردن زمینه ها در دنیای مجازی و برگزاری همایش ها و گردهمایی های دوره ای، پشتیبانی از انجام پژوهش ها و انتشارت علمی از دیگر اهداف این بنیاد است.

«جامعه»، بنیادی غیر دولتی است. تخصص، تجربه و تلاش (برای جوانان علاقه مند) در یکی از زمینه های مربوط به باستان شناسی در گستره ی ایران و یا فرهنگ های مرتبط با ایران، شرط اصلی عضویت در آن است. هر یک از اعضا با درخواست عضویت در ابتدا تعهد می نمایند که منافع جمعی جامعه باستان شناسی ایران را بر منافع فردی ترجیح دهند. کسب منافع فردی مادامیکه مستقل باشد یا به مبانی و بقای جامعه لطمه نزند بلامانع خواهد بود.