В 2017/2018 навчальному році 

у  школі №1 м. Жовкви - 23 класи, навчається 563 учні. Працює 43 педагогічних працівники, серед яких:  
6-мають звання вчитель методист, 7-старший вчитель, 33-вища категорія, 5 - перша категорія,  3 - друга категорія, 2-спеціаліст. 
 
 
 
Педагогічний колектив разом з батьками формує світоглядну та ціннісну орієнтацію учнів, уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватися комп'ютером, володіти здатністю до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності, навичками необхідними для життєвого професійного вибору.

Основна методична тема школи у 2017/2018 навчальному році «Удосконалення змісту, форм і методів навчально виховного процесу через впровадження новітніх сучасних технологій».

СТРУКТУРА 2017/2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

в ЖОВКІВСЬКІЙ ЗОШ І - ІІІ СТУПЕНІВ №1


 

01.09 – 29.12.2017 р.,    - І семестр,          

15.01 – 25.05.2018 р.      - ІІ семестр.


КАНІКУЛИ:        

осінні         -        30.10 – 05.11.2017 року;

    

   

                         зимові        -        30.12.2017 – 14.01.2018, 19.01.2018 року;

                         весняі        -        08.03-09.03.2018 року, 04.04– 10.04.2018 року,

Вихідні дні                 25.12.2017, 

  01.05.2018,

   09.05.2018