Udalosti


Рождественский вечер в кругу друзей/Ruslana vítala rok 2018

posted Jan 22, 2018, 12:47 AM by Союз русских в Словакии OZ RUSLANA   [ updated Jan 22, 2018, 12:52 AM ]


Есть в году день, когда по всему миру разливается огромная радость. Кажется, что небеса опускаются на Землю, и в них растворяется все суетное. В едином порыве ликуют ангелы и люди. Причину этой радости более двух тысяч лет назад Ангел возвестил вифлеемским пастухам: «Благовествую вам, что ныне во граде Давидовом родился Сын Божий – Спаситель мира». Вечер этого дня называется Святым. Его традиционно проводят в кругу самых близких людей. А члены ОО "Руслана" чувствуют себя одной большой семьёй. Поэтому и решили собраться вместе в уютном пансионе "У Янки". Пансион расположился в одном из самых живописных уголков Словакии, у подножия гор Малой Фатры, недалеко от города Тураны. Все с радостью готовились к этому празднику, пекли пироги и пряники; готовили блюда русской национальной кухни. Весь день возле уютного камина и прекрасной ёлки звучали песни под гитару. а совместная прогулка по красивейшим окрестностям придала сил и улучшила и без того прекраное настроение. В кругу друзей и соотечественнников время летит незаметно. До поздней ночи продолжалось веселье. Все получили заряд бодрости и расходились в отличном настроении. Так что праздник удался на славу.
Текст: Галина Мейли
Rok 2018 vítali členovia RUSLANY netradične - v sobotu 6. januára, pri príležitosti pravoslávnych osláv Kristovho narodenia. Zišli sa na úpätí majestátnych hôr Malej Fatry, v príjemnom a útulnom prostredí penziónu Janka na Trusalovej, pri obci Turany. Program bol primeraný akcii. Už na obed, po vzájomnom zvítaní a Novoročných gratuláciách, sa začalo  pohostením pripraveným kuchyňou penziónu a pokračovalo ochutnávaním špecialít ruskej kuchyne, ktoré si členky  Ruslany priniesli a pripravili už doma. Nechýbala ani malá zdravotná prechádzka po okolí, v peknom lesnom prostredí. Pri gitare, krásnych ruských melódiách, jedle a spoločnej zábave, čas rýchlo plynul, takže vo výbornej nálade a spokojnosti celého prítomného kolektívu sa akcia skončila až neskoro večer. 
Text: Jano Kubinda


Zlaté storočie ruskej kultúry v Turčianskej galérií

posted Nov 15, 2017, 2:35 AM by Союз русских в Словакии OZ RUSLANA   [ updated ]

   V nedeľu, 12 novembra v priestoroch Turčianskej galérie v Martine sa uskutočnila ďalšia tohoročná akcia občianskeho združenia Ruslana venovaná ruskej kultúre a umeniu 19 storočia. Ako vidíte z pripojených snímkov akcie sa zúčastnila aj širšia verejnosť, túžiaca po peknom kultúrnom zážitku pri stretnutí s kultúrou a umením slovenského Ruska.
ja910rajce.net

  Škoda, že kapacita sály nepostačovala všetkým záujemcom a pravdou je, že v posledných rokoch Ruslana dokázala už viac kráť svojimi akciami zaplniť aj sálu kultúrneho domu. Repertoárová zložka programu obsahovala spev /málo známy formát na Slovensku, ale moc obľúbený v Rusku - čarokrásne romance / doprevádzaný hudbou. Muzikanti upútali zasa pozornosť obecenstva nielen svojou virtuozitou pri doprovode speváčky, klaviristky, ale aj
kvalitnou interpretáciou prehrávaných komorných skladieb 19. storočia. Počas, ale hlavne na záver hudobnej časti programu, obecenstvo nešetrilo potleskom.
ja910rajce.net

  
   V ďalšej časti mladí študenti divadelného umenia rozosmiali prítomných veselou ukážkou z diela A. P. Čechova "Pytačky".
ja910rajce.net

   Po prestávke, kde sa návštevníci podujatia už tradične pustili do špecialít ruskej domácej kuchyne, pokračovalo predstavovanie ruského umenia zaujímavým výkladom odbornej lektorky o ruskej portrétnej maľbe z tohoto obdobia a jej hlavných predstaviteľoch. Tvorbu maliarskych majstrov konkrétne priebežne dokumentovala na fotokópiách ich umeleckých diel na pripravených paneloch. Odpovedala aj na mnohé divácke otázky. Konkrétne mená umelcov a hlavných protagonistov podujatia si môžete prečítať na pripojenom informačnom bulletine.
ja910rajce.net


   Ukazuje sa , že Ruslana svojou činnosťou v kultúrnej oblasti dokázala v posledných rokoch nachádzať také formáty, ktorými zaujala aj širšiu verejnosť, na jej podujatia si zvykli a už ich radi navštevujú po kultúre a umení túžiaci slovenskí spoluobčania. Na každom takomto podujatí dochádza k stretávaniu ľudí rôznych národností a kultúr a to umožňuje lepšie spoznávanie sa, vytvára predpoklady pre väčšiu úctu a toleranciu voči sebe ako komunite, ale aj podporuje naväzovanie dobrých susedských vzťahov a spolužitia všetkých obyvateľov regiónu.

Takže záver: Radi sa všetci stretneme aj v budúcnosti a mnohí hostia tohoto podujatia pri osobných rozhovoroch želali našej Ruslane, jej prítomným členom, do Nového roka ďalšie
úspešné obdobie a viac takýchto vydarených spoločenských akcií!

Nižšie môžete pozrieť všetky zábery z akcie.
Fotografie a text: Jano Kubinda.

Fotoalbum: "Zlate storočie" - nov. 2017 
         

Zlaté storočie ruskej kultúry

posted Oct 29, 2017, 3:36 PM by Союз русских в Словакии OZ RUSLANA

Srdečne pozývame Vás na ruský kultúrny večer do Turčianskej galérie v Martine.

72 výročie oslobodenia Martina a Turca

posted Apr 18, 2017, 2:12 AM by Союз русских в Словакии OZ RUSLANA   [ updated Apr 20, 2017, 1:43 PM ]


Dnes, 11. apríla v regióne Turiec sa oslavuje 72 výročie oslobodenia mesta Martin a jeho okolia od nacistických útočníkov. V tento pamätný deň na viacerých miestach v Martine a v Sklabini sa uskutočnili slávnostne kladenia vencov ku pomníkom vojakom, ktorí zomreli za slobodu tohto kraja. Ku všetkým prítomným sa obrátil tretí tajomník Ruskej ambasády v Slovenskej republike Sergej Nikitin so slovami vďaky veteránom a prosbou nikdy nezabudnúť na históriu a na tu nesmierne obrovskú cenu, ktorú zaplatili za slobodu ti, ktorých sa dotkla vojna.
Zástupcovia OZ Ruslana položil kvety ku pomníkom a uctili minútou ticha tých, ktorí zahynuli v bojoch pri Martine.
Сегодня, 11 апреля в регионе Турец отмечают 72-ю годовщину освобождения города Мартин и его окресностей от фашистких захватчиков. В связи с  этим памятным днем прошли церемонии возложения венков к нескольким мемориальным памятникам воинам, погибшим за свободу этого края. Со словами благодарности ветеранам и призывом не забывать историю, помнить о той цене, которую пришлось заплатить за свободу, ко всем присутсвовавшим обратился и третий секретарь Посольства Российской Федерации в Словацкой Республике Сергей Никитин.
Представители общественной организации Руслана также возложили цветы к монументам и почтили минутой молчания погибших в боях под Мартином.

Do celosvetového projektu TOTÁLNY DIKTÁT sa zapojili aj Martinčiania

posted Apr 8, 2017, 1:13 PM by Союз русских в Словакии OZ RUSLANA   [ updated Apr 8, 2017, 1:24 PM ]

Dnes do Turčianskej knižnice v Martine prišli tí, ktorí máju záujem o spisovný ruský jazyk a chceli si preveriť  svoje znalosti z ruštiny. Účasťou v akcii TOTÁLNY DIKTÁT sa zapojili do celosvetového projektu, ktorý skoro súčasne len s rozdielom v časových pásmach prebieha na 6 kontinentoch, v  71 štátoch a 870 mestách.

Zabezpečiť pre také veľké množstvo účastníkov po celom svete zaujímavý fleš-mob, bezchybne skoordinovaný v čase, vôbec nie je problém pre organizátorov z Novosibirskej Univerzity. Pomáhajú im v tom stovky volonterov a rýchlostný internet. Mimo Ruska v zahraničí je toto podujatie určené nielen pre Rusov, ale pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o ruštinu, bez rozdielu veku a vzdelania. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je podporovať v ľuďoch záujem o spisovný ruský jazyk.

Podla štatistik po-ruský dnes hovori viac ako 200 miliónov ludi, pritom 60 miliónov rusky hovoriacich žijú mimo Ruskej Federácie.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a  Turčianskej knižnici v Martine za priestory a podporu v uskutočnení akcie


Сегодня в здании Турчанской библиотеки в Мартине собрались те, кто стремиться грамотно писать по-русски, кто хотел проверить свой уровень знаний по русскому языку, написав диктант.
Приняв участие в написании Тотального диктанта, ценители русского языка тем самым на время стали частью всемирного проекта, который почти одновременно, лишь с разницей в часовых поясах, проходил на 6-ти континентах, в 71-м государстве и 870-ти городах.
Причем, организаторам  диктанта из Новосибирского Государственного Университета не составляет никаких проблем обеспечить безупречно скоординированный во времени флэш-моб для такого огромного количества участников.

В этом им помогают сотни волонтеров по всему миру и высокоскоростной интернет.
За пределами России эта акция грамотности адаптирована для всех тех, вне зависимости от возраста и образования, для кого русский язык является иностранным.
Основной целью проекта является побудить людей грамотно писать и говорить по-русски.
Согласно статистик носителями русского языка сегодня являются более 200 млн. человек, из них 60 млн. - вне Российской Федерации.
Благодарим всех присутствовавших на диктанте а также Турчанскую библиотеку в Мартине за предоставленное пространство и поддержку в проведении акции.

Тотальный диктант / Totálny diktát -2017

posted Mar 1, 2017, 12:06 PM by Союз русских в Словакии OZ RUSLANA   [ updated Mar 5, 2017, 9:33 AM ]

Totálny diktát je pravidelná vzdelávacia akcia a jej cieľ spočíva v upriamení pozornosti na kultúru gramaticky správne písať. Zúčastniť sa ho môžu dobrovoľne všetci záujemcovia. Podstatou akcie, ktorú spustili pred 13 rokmi dobrovoľníci v Štátnej univerzite v Novosibirsku, je možnosť dobrovoľne a bezplatne sa zúčastniť na písaní diktátu v tom istom čase v mestách Ruskej federácie aj v zahraničí. Heslo Totálneho diktátu znie: "Písať gramaticky správne je módne!"

Krátka prezentácia projektu. Infografika.

V roku 2017 Medzinárodná vzdelávacia akcia "Totálny diktát" sa uskutoční 8. apríla.
Organizátori očakávajú, že v roku 2017 diktát sa bude konať v niekoľkých stovkách miest v Rusku a v 69 štátoch po celom svete, a text, ktorý špeciálne pre diktovanie pripravujú moderní ruskí spisovatelia, súčasne budu písať viac ako 200 tisíc ľudí.
Už druhy rok sme organizátormi diktátu v Martine a všetkých, kto sa chce zúčastniť tejto akcie pozývame 8 apríla 2017 o 9. 45  na 3.poschodie budovy Turčianskej Knižnice,  čo na ul. Divadelná 4619/5 v Martine.
Tam budete mať možnosť napísať diktát anonymne a bez vyhodnotenia, a tí z vás, pre ktorých je ruština cudzím jazykom, môžu namiesto diktátu napísať skúšobný test TRuD.

Prosíme, kontaktujte organizátorov do 7. aprila 2017, aby potvrdiť svoju účasť.

Kontakt: + 421 949 806 710 - Maria Vladimirova
mail: ruslana.oz.mt@gmail.com

http://totaldict.ru/
Для всех, кто умеет писать по-русски, уникальная возможность проверить свои знания русского языка!
Присоединяйтесь к международному проекту, который пройдет в 69 странах мира. 200 тысяч человек примут участие в акции!

Небольшая презентация проекта. Инфографика.

Всех желающих стать участником столь масштабного мероприя приглашаем в Мартин, где будет организована единственная площадка в Жилинском крае. Там Вы сможете написать диктант анонимно и без оценок, а те из вас, для кого русский язык является иностранным, смогут  вместо диктанта написать тест TRuD.
Итак, 8 апреля 2017 в 9.45  ждем всех по адресу: ул. Диваделна 4619/5, Мартин, Турчанская библиотека, 3-й этаж.

Контакты: + 421 949 806 710 - Мария Владимирова
mail: ruslana.oz.mt@gmail.com
Пожалуйста, свяжитесь с организаторами площадки до 7 апреля 2017 г., чтоб подтвердить свое участие.

Starý Nový rok s OZ Ruslana/ Старый Новый год с ОО Руслана

posted Jan 24, 2017, 2:47 PM by Союз русских в Словакии OZ RUSLANA   [ updated Jan 24, 2017, 2:52 PM ]


OZ Ruslana hneď na začiatku roka prešla organizačnou skúškou – akcia “Starý Nový rok” v kultúrnom dome na Lipovci mala svoju obvyklú spoločenskú aj kultúrnu úroveň a opätovne prispela k šíreniu dobrého mena občianskeho združenia Ruslana v tomto regióne severného Slovenska.
Zdravice k Novému roku boli nielen v ruštine a domácej slovenčine, ale my prítomní sme si ich vypočuli aj od národnostných menšín v bulharčine, maďarčine, ukrajinčine a dokonca po turecky. Nechýbal ani pozdravný príhovor starostu obce Lipovec, ktorá sa už po tretí rok spolupodieľa na organizácii podujatia ruskej národnosti v miestnom kultúrnom dome. Význam kultúrnej vložky – upraveného divadielka v ruskom jazyku pre deti a dospelých “Mrázik” podčiarkol svojou prítomnosťou aj riaditeľ Komorného divadla v Martine pán František Výrostko.
Jej hlavným cieľom je prehlbovať v slovenskej verejnosti pocit dobrého vzájomného spolunažívania občanov bez ohľadu na národnosť, rasu alebo spoločenské postavenie. A práve takéto priateľské posedenia s vhodným obsahom to plne podporujú.

O úspešnej Novoročnej spoločenskej akcii Ruslany priniesla reportáž aj regionálna televízia TV Turiec:

Všetky foto z akcie Starý Nový rok 2017

Для ОО Руслана год начался со встречи Старого Нового года в кругу друзей и гостей, которые собрались по этому поводу в Доме культуры Липовца, близ Мартина.
Высокий общественно-культурный уровень мероприятия в очередной раз поспособствовал распространению доброго имени общественной организации Русланы в этом регионе северной Словакии. Поздравления с Новым годом звучали не только на русском и словацком языках, но и на венгерском, украинском, болгарском и даже турецком.
Собравшихся гостей своей речью поприветствовал глава местной администрации, которая уже третий год принимает активное участие в мероприятиях, организуемых русской общиной края.
Важность культурной программы — юмористической инсценировки для детей и взрослых «Морозко» подчеркнул и присутствующий на празднике директор Камерного театра в Мартине — господин Франтишек Выростко.
Основная цель культурной программы — продемонстрировать широкой общественности чувство солидарности и хорошие отношения между людьми разных национальностей, невзирая ни на их расу и социальный статус. И благодаря именно таким дружественным встречами становится возможным эти идеи реализовать.

О том как проходил праздник, в репортаже регионального телевидения TV Turiec:

Все фотографии здесь

Старый Новый год / Starý Nový rok

posted Dec 21, 2016, 5:05 PM by lora bucko


Новогодняя елка в Братиславе

posted Dec 6, 2016, 2:53 AM by lora bucko   [ updated Dec 6, 2016, 3:01 AM ]


X. ročník Žilinského narodnostného fóra

posted Nov 27, 2016, 2:54 PM by Союз русских в Словакии OZ RUSLANA   [ updated Dec 6, 2016, 1:52 AM by lora bucko ]

V piatok 25. novembra sa uskutočnil výročný X. ples národnostných menšín v Žiline organizovaný poľskou národnostnou menšinou nášho kraja. Ako každý rok OZ POLONUS sa snaží priniesť niečo nové z kultúry Poľska. Video reportaž  tohto multikultúrneho podujatia na TV Severka a fotoreportáž od Jana Kubindy.
1-10 of 48