• Рождественские встречи на Липовце / Vianočné stretnutia na Lipovci
      
          

  Православные христиане встречают Рождество и Новый год по юлианскому календарю, который на в настоящее время отличается от грегорианского на 13 дней. Это дает нам возможность праздновать эти замечательные праздники еще раз. На этот раз Руслана вместе с болгарами из Мартина провели веселое гуляние в доме культуры на Липовце, куда пригласили всех желающих. С культурной программой выступили под руководством Марии Владимировой члены нашей организации Руслана. Они как раз и настроили присутствующих на веселье. А дальше с приветствием выступали представители присутствующих русских, болгар, словаков, венгров, поляков и украинцев. Кулинарными шедеврами блеснули Татьяна Кубиндова и Теодора Захарова, которые приготовили традиционные русские и болгарские блюда. Весь вечер звучала танцевальная музыка, в которой чередовались песни на русском, болгарском и словацких языках. Ближе к полуночи довольные гости стали расходится. Многие из них радуются, что наш праздник стал уже традиционным, и через год снова увидимся.  

  Pravoslávie s kresťanským kalendárom mešká, takže oslava tohoto významného sviatku u Ruslany sa konala až v r. 2019. Kultúrny dom na Lipovci bol opäť plný, ľudia sa výborne bavili. Prevahu mali miestni /Slováci/, ale zdravice prednášali okrem Rusov aj Ukrajinci, Poliaci,Bulhari, Maďari, Češi a pochopiteľne aj Slováci. Podobne z obyčajov
  národností tohoto severného regiónu Slovenska sa skladal aj úvodný kultúrny program. Nechýbali čestní hostia, za nich predniesol príhovor starosta obce PhDr. Mada. V svojom príhovore vyzdvihol potrebu
  spolužitia občanov rôznych národností a spokojnosť, že ku konaniu takejto prospešnej spoločenskej akcii môže prispieť aj obec, ktorej je starostom. Ja som tam bol ako fotograf, takže som len fotil, jedol, málinko popíjal a hlavne sa výborne bavil s kolektívom ľudí, ktorých nedokázala rozdeľovať národnosť, ale naopak spájalo priateľstvo pocit spolupatričnosti, súdržnosti a radosti, že našli s rodinami svoj konečný domov tu, na severnom Slovensku. V prostredí nádhernej prírody
  a priateľských, tolerantných občanov slovenskej národnosti. Nebolo to prvé takéto stretnutie a už som účastníkov podujatia počúval, ako sa tešia aj na to budúcoročné. Takže opäť o rok dovidenia!  

  Jan Kubinda

  Posted Jan 21, 2019, 5:22 AM by Maria Vladimirova
 • Рождественские встречи / Vianočné stretnutia
  vianocne stretnutia 2019

  Дорогие друзья!

  ОО Руслана и Болгарский клуб в Мартине Вас сердечно приглашают на мультикультурную программу "Рождественские встречи",

  которая состоится 11 января 2019 года в 18.00 в Культурном доме в Липовце.

  В программе - рождественские традиции, игры, развлечения, национальная музыка и специалиты рождественских столов России и Болгарии.

  Количество мест ограничено!

  Резервации на т. 0949 806 710 и на mail-адресе: ruslana.oz.mt@gmail.com

  Drahí priatelia!

  Občianske združenie Ruslana a Bulharský spolok v Martine Vás srdečne pozývajú na multikultúrny program                                           "Vianočné stretnutia",

  ktorý sa uskutoční 11. januára 2019 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Lipovci.

  Program zahŕňa vianočné tradície, hry, zábavu, národnú hudbu a kulinárne špeciality na vianočných stoloch v Rusku a Bulharsku.

  Počet miest je obmedzený!                             

  Rezervácie na t. 0949 806 710 a na mailovej adrese: ruslana.oz.mt@gmail.com
  Posted Dec 14, 2018, 10:43 AM by Ruslana Martin
 • Účastníci o projekte "Ruština bez hraníc". Fotoalbum./Отзывы участников проекта "Русский без границ". Фотоальбом

  22. novembra 2018 o 14.00 hod. V Junior Hoteli Piatrová občianske združenie RUSLANA pripravilo podujatie, ktoré poskytlo príležitosť na neformálnu komunikáciu medzi študentmi a žiakmi, ktorí sa učia ruštinu s rodenými nositeľmi tohto jazyka. V príjemnej atmosfére sa viedol dobrý dialóg, v ktorom sa slovenskí študenti naučili veľa užitočných informácií o Rusku, ruskej kultúre a ruštine. Po podujatí sa všetci študenti zúčastnili na kultúrnom programe, ktorý pripravila Ruslana. Zúčastnení učitelia napísali recenzie, ako sa im podujatie páčilo.

  Váš projekt Rusky bez hraníc oslovil mňa, aj mojich študentov. Dozvedeli sme sa o možnostiach využitia  ruského jazyka, o prehliadkach hovoreného ruského slova, súťažiach, možnostiach navštíviť krajinu, či v Rusku študovať. Myslím, že študentov ste motivovali k tomu, aby učenie jazyka nebrali len ako povinnosť, ale aj ako možnosť reálne jazyk používať a dohovoriť sa ním. Zábavné hľadanie slov ich tiež zaujalo a ocenili  pozitívne  aj kultúrny program. Pochopili, že na sebe musia viac pracovať, aby boli schopní jazyku rozumieť a aktívne ho používať.
  Ďakujeme. Teším sa na ďalšiu spoluprácu, projekty a  akcie.
  S  pozdravom,
  Vladimíra Damková,
  Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin

  Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Budeme radi, ak sa vám podarí pokračovať v projekte s orientáciou na žiakov a študentov. naši boli veľmi spokojní a správne nabudení .
  Ďakujeme Tebe a všetkým spoluorganizátorom.
  Osobitná vďaka za nádherný kultúrny program.
  Vlasta Kubizňová, GJL Martin

  Skvelá akcia motivujúca k učeniu sa ruského jazyka. Informácie od kompetentných vyvracajúce súčasné trendy antiruskej propagandy, informácie o možnosti štúdia v Rusku na svetových univerzitách, o kultúre a mnoho iného. Gratulujem k zvolenej forme, ktorá bola zábavná a poučná zároveň. Bravó! Ďakujem aj za dcéru.

  Vierka Barbuščáková, ZŠ Turčianske Kľačany.

  Спасибо всем организатором за интересно проведен вечер. Мне и всем моим детям понравилось. Было весело. Квест был очень интересен. Большое спасибо.

  Mária Šuhajová


  22 ноября 2018 в 14:00 в отеле Junior Piatrová было общественной организацией РУСЛАНА проведено мероприятие предоставляющее возможность неформального общения студентами и учениками изучающими русский язык с носителями этого языка. В теплой обстановке получился хороший диалог, где словацкие учащиеся узнали много полезного для себя о России, русской культуре и русском языке. После мероприятия все студенты остались посмотреть подготовленную Русланой культурную программу. Присутствующие учителя написали отзывы, как им и их студентам встреча понравилась.    

  Ваш проект «Русский без границ» заинтересовал меня и моих студентов. Мы узнали о возможностях использования русского языка, о возможностях услышать русскую разговорную речь, о конкурсах, возможностях посетить страну или учебы в России. Я думаю, что вы мотивировали студентов изучать язык не только как обязанность, но и возможность его реально использовать и договориться с этим языком.  Интересный поиск слов также был забавным а также мы положительно оценили культурную программу. Ребята поняли, что сами должны больше работать, чтобы быть в состоянии понять язык и активно его использовать. Спасибо.Я с нетерпением ожидаю дальнейшего сотрудничества, проектов и действий.

  С уважением,Владимира Дамкова,

  Гимназия Viliama Paulinyho-Tótha, Мартин

  Большое спасибо за презентацию. Мы будем рады, если вы сможете продолжить свой проект с ориентировкой на учеников и студентов. Наши студенты были очень довольны и правильно настроены. Спасибо вам и всем организаторам.

  Особая благодарность замечательной культурной программе.

  Власта Кубизньова, GJL Martin

  Отличное мероприятие, способствующие изучению русского языка. Информации от компетентных, которые опровергают направления антироссийской пропаганды, информации о возможностях обучения в России в университетах с мировым именем, о культуре и многом другом. Приветствуем выбранную форму, которая была интересной и поучительной одновременно. Браво!Говорю спасибо и за свою дочь.Vierka Barbuščáková

  ZŠ Turčianske Kľačany

  Спасибо всем организатором за интересно проведен вечер. Мне и всем моим детям понравилось. Было весело. Квест был очень интересен. Большое спасибо.

  Maria Šuhajová

  Posted Dec 15, 2018, 4:06 PM by Союз русских в Словакии OZ RUSLANA
 • Русский без границ/Ruština bez hraníc
  Наша организация РУСЛАНА представляет новый культурно-образовательный проект "Русский без границ", направленный на развитие разговорной практики русского языка благодаря интенсивному общению с его носителями. Проект включает в себя культурные и образовательные мероприятия как для подростков, изучающих русский язык, так и для носителей языка.

  Целью проекта является предоставление возможности неформального общения молодым людям, изучающим или владеющим русским языком; организация взаимного диалога и установление отношений между членами меньшинства и национальным большинством. Мотивация в изучении русского языка и культуры.

  Целевые группы: дети и молодежь владеющие русским языком, дети и молодежь которые только изучают русский (например, учащиеся средних школ и ученики старших классов начальной школы)

  Дата и место проведения: 22 ноября 2018 в 14:00 в отеле Junior Piatrová. www.juniorpiatrova.sk

  Подробную информацию о проекте а также тесты по русскому языку Вы найдете в приложениях ниже.
  OZ RUSLANA predstavuje nový kultúrno-vzdelávací projekt "Ruština bez hraníc", zameraný na konverzáciu v ruskom jazyku bezprostredne s jeho nositeľmi. Projekt zahŕňa kultúrno-vzdelávacie aktivity pre mládež ako nositeľov ruštiny tak aj pre tých, ktorí vyučujú ruský jazyk.

  Cieľom projektu je ponúknuť priestor na neformálnu komunikáciu mladých ľudí ovládajúcich alebo vyučujúcich ruský jazyk, vytvoriť aktivity smerujúce k vzájomnému dialógu a budovaniu vzťahov medzi príslušníkmi menšiny a národnostnou väčšinou. Motivácia výučby ruského jazyka a poznania ruskej kultúry.

  Cieľové skupiny: Deti a mládež – nositelia ruského jazyka, deti a mládež, vyučujúce tento jazyk /napríklad, študenti stredných škôl a starší žiaci základných škôl/

  Dátum a miesto konania: hotel Junior Piatrová. www.juniorpiatrova.sk 22. novembra 2018 o 14.00 hod.

  Viac informácií o projekte a skúšobný test s ruštiny sú v prílohách nižšie.


  Posted Oct 9, 2018, 1:27 PM by Союз русских в Словакии OZ RUSLANA
 • ГАЛА КОНЦЕРТ ФИНАЛИСТОВ / GALAKONCERT FINALISTOV  Posted Oct 8, 2018, 4:56 AM by Ruslana Martin
Showing posts 1 - 5 of 60. View more »