Cele mai mari peşteri din România

Punem mereu la zi informaţiile. Exploratorii sunt invitaţi să le actualizeze.


În anul 1989, România avea cea mai mare diversitate de peşteri din lume - potrivit statisticilor realizate de Comisia pentru Mari Peşteri din cadrul Uniunii Internaţionale de Speologie. Multe peşteri din România ocupă poziţii fruntaşe sau chiar primele poziţii în clasamentele mondiale întocmite pentru cavităţi situate în alte roci decât calcarul.

Cele mai mari peșteri cu hărți inteligibile din România

Începând de Ziua Culturii Naționale 2021, limba română este prezentă în baza internațională de date/ articole/ cărți a speologilor


Cele mai lungi peşteri din România, indiferent de felul rocii

50.000 - 3.493 metri lungime

3.474 - 1.370 metri lungime

1.338 - 951 metri lungime

943 - 583 metri lungime

582 - 500 metri lungime

Cele mai lungi/ dezvoltate peșteri/ avene/ cavităţi din România formate în conglomerat, performanțe internaționale

Cele mai lungi cavităţi în gips

Cele mai lungi/ dezvoltate cavităţi/ peșteri/ avene în gresie din România, performanțe internaționale

Cele mai lungi cavităţi/ peșteri/ avene în loess

Cele mai lungi cavităţi în nisip

Cele mai lungi cavităţi în pământ, argilă

Cele mai lungi cavităţi în roci magmatice/ vulcanice

Cele mai lungi peșteri în sare din România, performanțe internaționale

Cele mai lungi cavităţi în şist

Cele mai lungi cavităţi/ peșteri/ avene în gnais

Cele mai lungi cavităţi în tuf dacitic

Cele mai lungi cavităţi/ peșteri/ avene în tuf vulcanic

Cele mai lungi cavități/ peșteri/ avene în tuf calcaros


Cele mai denivelate cavităţi/ peșteri/ avene din România, indiferent de tipul rocii

Cele mai denivelate cavităţi/ peșteri/ avene din România dezvoltate în conglomerat

Cele mai denivelate cavităţi în gips

Cele mai denivelate cavităţi în gresie

Cele mai denivelate cavităţi în loess

Cele mai denivelate peșteri în nisip

Cele mai denivelate peșteri în pământ, argilă

Cele mai denivelate cavități/ peșteri/ avene în roci magmatice

Cele mai denivelate cavităţi în sare

Cele mai denivelate peșteri în şist

Cele mai denivelate cavităţi/ peșteri/ avene în gnais

Cele mai denivelate cavităţi/ peșteri/ avene în tuf vulcanic

Cele mai denivelate cavități în tuf daciticPublicaţii speologice în România

Peste 12.000 de peşteri

România în Catalogul Marilor Peşteri din Lume încă de la prima ediţie

Valori internaţionale ale activităţii explorative a cluburilor române de speologie


autor: Ică Giurgiu (fondator al Clubului de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti; membru în Comisia pentru Mari Peşteri a Uniunii Internaţionale de Speologie)