Cele mai mari peşteri din România/ Greatest Romanian caves


Punem mereu la zi informaţiile. Exploratorii sunt invitaţi să le actualizeze.

În anul 1989, România - potrivit statisticilor realizate de Comisia pentru Mari Peşteri din cadrul Uniunii Internaţionale de Speologie - avea cea mai mare diversitate de peşteri din lume. / In 1989, Romania - in accordance with the statistics made by The Commission for Great Caves of The International Union of Speleology - had the greatest diversity of caves in the world. Multe peşteri din România ocupă poziţii fruntaşe sau chiar primele poziţii în clasamentele mondiale întocmite pentru cavităţi situate în alte roci decât calcarul.

Cele mai lungi peşteri din România, indiferent felul rocii / The longest caves in Romania
                                               42.165 - 3.493 metri lungime
                                                 3.474 - 1.370 metri lungime
                                                 1.338 -    951 metri lungime
                                                    943 -    583 metri lungime
                                                    582 -    500 metri lungime
Cele mai lungi cavităţi în conglomerat/ conglomerate 
Cele mai lungi cavităţi în gips/ gypsum 
Cele mai lungi cavităţi în gresie/ gristone 
Cele mai lungi cavităţi în nisip/ sandstone 
Cele mai lungi cavităţi în pământ, argilă/ earth, clay 
Cele mai lungi cavităţi în roci magmatice/ magmatic rocks 
Cele mai lungi cavităţi în sare/ salt 
Cele mai lungi cavităţi în şist/ schist 
Cele mai lungi cavităţi în tuf dacitic/ dacitic tufa

Cele mai denivelate cavităţi din România/ The deepest caves in Romania
Cele mai denivelate cavităţi în conglomerat/ conglomerate 
Cele mai denivelate cavităţi în gips/ gypsum 
Cele mai denivelate cavităţi în gresie/ gristone 
Cele mai denivelate cavităţi în loess/ loess 
Cele mai denivelate cavităţi în nisip/ sandstone 
Cele mai denivelate cavităţi în pământ, argilă/ earth, clay 
Cele mai denivelate cavităţi în roci magmatice/ magmatic rocks
Cele mai denivelate cavităţi în sare/ salt 
Cele mai denivelate cavităţi în şist/ schist 
Cele mai denivelate cavităţi în şist/ schist 

Peşteri extraordinare/ Extraordinary caves

Publicaţii speologice/ Books about caves

Peste 12.000 de peşteri / Over 12,000 caves

România prezentă în Catalogul Marilor Peşteri din Lume încă de la prima ediţie / Romania in the Catalog Greatest Caves in the World since the first edition
Valori internaţionale ale activităţii explorative a cluburilor române de speologie / International values of explorations of Romanian speleological clubs

autor/ author: Ică Giurgiu
(fondator al Clubului de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti; membru în Comisia pentru Mari Peşteri a Uniunii Internaţionale de Speologie)