Speologie, peşteri din România, hărţi

Nimeni nu oferă atâta informaţie ca noi (ştiri, articole, ghiduri, hărţi, imagini): 13.000 pagini A4 gratuit!

avem informaţii şi în grupul Peşterile din România

România are multe peşteri de interes mondial. Limita descoperirilor este departe de a fi atinsă. Ce a rămas de explorat în cavităţile cunoscute dă de lucru la încă multe generaţii de speologi. Speologia în România are, cu siguranţă, rezultate remarcabile.

https://sites.google.com/site/romanianatura9/carpatii-rasariteni/subcarpatii-vrancei/pestera-6s-de-la-manzalesti-cea-mai-mare-pestera-in-sare-din-lume


România, peste 12.000 peşteri descoperite
De la 1.000 la peste 11.000 de peşteri în România
2050 de ani de la crearea statului dac centralizat; peşteri cu picturi rupestre şi urme de locuire dacică 
Cele mai mari peşteri din România
Cele mai lungi/ dezvoltate peşteri din România
Buletinul Clubului de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti, principala bibliografie pentru Catalogul peşterilor din România
România, speologie, valori internaţionale ale peşterilor de la noi
Picturi rupestre în Peşterile Cuciulat (Podişul Someşan) şi Coliboaia (Munţii Bihor)
Cea mai scumpă peşteră din România, dar şi cea mai furată, este în Munţii Făgăraşului, la Piscu Negru
România, cele mai vechi fosile de Homo sapiens din Europa
Modelul carstului din România; cele mai vechi peşteri din ţară
Evoluţia munţilor şi peşterilor din România; după descoperirile de la peste 2000 metri altitudine
România, peşteri situate la peste 2000 metri altitudine
Peşteri din România aflate la peste 2400 metri altitudine
România, cele mai mari peşteri în şist
Peşteri din România, cele mai mari labirinturi

Coralite în peşterile din România
Cele mai ramificate peşteri din România, anul 1982
Prima Consfătuire Naţională a Speologilor Amatori din România, mai 1973, Bucureşti
Speosport 1978 - 1988, clasamente
Tipuri litologice de carst în România
Minerale descoperite în peşterile din România
Formaţiuni/ speleotheme cu dahlit în peşteri din România
Minerale descoperite în peşterile din lume


România prezentă în Atlasul Marilor Peşteri din Lume încă de la prima ediţie
România în Atlasul Marilor Peşteri din Lume, anul 1986
Claude Chabert şi speologia din România

Catalogul peşterilor din România, corectări, completări, precizări
Specii de lilieci din România
Federaţia Română de Speologie ascunde valorile naţionale şi îi fură pe exploratori
Federaţia Română de Speologie şi Securitatea

Federația a uitat istoria speologiei din România

Cea mai dificilă peşteră din România, Jgheabul lui Zalion (Munţii Rodnei)
Peştera Jgheabul lui Zalion, Munţii Rodnei, probabil cea mai dificilă din România
Leon Bârte ne-a ajutat, în aprilie 1979, să găsim continuarea în Peştera de la Jgheabul lui Zalion, din Munţii Rodnei

Grota Zânelor, Munţii Rodnei, cea mai ramificată din România, monografie
Grota Zânelor, cea mai ramificată peşteră din România, Munţii Rodnei
Noi cavităţi descoperite în Munţii Rodnei; explorări în cea mai ramificată peşteră din România
Peşteri la Streji, Munţii Rodnei, recorduri în şisturi
Peşteră sub Nedeia Rea, Munţii Rodnei, culcuş de urs
Piciorul Zânelor, Rodnei, peşteri în gresie
Spectaculosul Munte Rabla şi Peştera din Caţânul Laptelui, Munţii Rodnei
Peştera Cobăşel, Munţii Rodnei, în calcare cristaline
Peşteri pe Valea Iza, Munţii Rodnei
Peştera de la Piatra Busuiocului, Munţii Rodnei
Peştera de la Faţa Perişatului/ Bârloaei/ Crucea Iovului, Munţii Rodnei
Peşteri sub Ineu, Munţii Rodnei, pe Piciorul Pleşcuţei
Peştera de la Furcituri, sub Vârful Muncelu, Munţii Rodnei
Peşteri din zona Valea Vinului - Baia lui Schneider, Munţii Rodnei
Peştera Baia lui Schneider, 791 metri lungime şi Grota de la Baia lui Schneider, în Munţii Rodnei
Peştera Baia lui Schneider. Foto: Vasile Bouaru.

Cascada Cailor, Munţii Rodnei, peşteri şi avene
Peşteri la Tăurile/ Lacurile Buhăescu, Munţii Rodnei
Avenul cu scară, Munţii Rodnei
Peşterile din Muntele Muncelul Râios, Munţii Rodnei
Unde se află, de fapt, Peştera Tăuşoare din Munţii Rodnei?

Avenul Izdocinâi/ Izdocinii, cavitatea cea mai lungă şi adâncă din Munţii Maramureşului

La Poienile Zagrei, prima peşteră descoperită în Munţii Ţibleş

Ponorul Vitelor, Muntii Ţibleş, cea mai lungă peşteră în gresii din România

Peşteră în Cheile Lucavei, Munţii Obcina Mestecănişului
Peştera de la Breaza, Munţii Obcina Mestecănişului

Munţii Obcina Feredeului, noi avene în Poiana Corhana
Munţii Obcina Feredeului, noi explorări speologice în Poiana Corhana

Avenul de la Frasin, cel mai adânc şi lung în gresii din România
Avenele de la Frasin, Munţii Obcina Mare (record naţional în gresii)
Munţii Obcina Mare, peşteră la Smidovatic

Peşterile de lângă oraşul Iaşi

Peşteră în loess, Podişul Sucevei
Gaura lui Pompilă, Podişul Sucevei
Peştera Vorona, Podişul Sucevei

Peşteri în Munţii Giumalău, la Valea Putnei, Piatra Albastră

Peştera liliecilor, Munţii Rarău, hartă, descriere
Peştera liliecilor, Munţii Rarău, acces
Peşteră nouă pe culmea Munţilor Rarău, mai 2009
Peşteră cu gheaţă sub Vârful Rarău
Peştera din Fisură, Munţii Rarău

Avenul Puzdrea, Munţii Stânişoara
Forme carstice spectaculoase în Munţii Stânişoara

Avenul Haleasa, Munţii Bistriţei
Munţii Bistriţei, peşteri la Corbu şi Tulgheş

Peşterile din Vârful Negoiu, Munţii Căliman
Peşteri în roci vulcanice, Defileul Mureşului, Munţii Căliman
Peştera Căsoaia lui Ladaş, Munţii Căliman, hartă, vizitare, imagini
Peştera Căsoaia lui Ladaş, vizitabilă, Munţii Căliman, o raritate în România şi în lume
Peştera Zmeului, Munţii Căliman, Defileul Mureşului
Salvamont Mureş şi Federaţia Română de Speologie îi fură pe exploratori
Peşteri de mulaj în roci vulcanice în Munţii Căliman şi Giurgeu


Peşteri din Munţii Berzunţi

Munţii Ciuc, aven neexplorat

Peştera Cupola Mică, la Brădeşti, lângă Târnava Mare, în Munţii Harghita

Peşteri din Munţii Trotuşului şi Subcarpaţii Tazlăului

Piatra Şoimului, Munţii Nemira, peşteri

Peşteri în Defileul Oltului de la Racoş/ Peşteri din Secuime, Munţii Perşani
Peştera Şugo/ Peşteri din Secuime, Munţii Perşani
Peştera Mereşti, prima hartă, anul 1886, în Munţii Perşani
Peştera Mereşti, Munţii Perşani, „pietre preţioase”
Peşteri cu apă în Cheile Vârghişului, Munţii Perşani
Peşteri din Cheile Vârghişului/ Peşteri din Secuime, Munţii Perşani
Peşterile din Cheile Vârghişului, descriere, anul 1884, Munţii Perşani
Peştera lui Bunko, Munţii Perşani
Peştera Hoţilor de la Apaţa/ Peşteri din Secuime, Munţii Perşani

România, Subcarpaţii Vrancei. Cea mai mare peşteră în sare din lume.
Peştera 6S are vegetaţie abundentă
Analiza cantitativă a cristalelor de sare din Peştera 6S de la Mânzăleşti/ Meledic, cea mai mare din lume
Analiza formaţiunilor din marea Peşteră 6S de la Meledic/ Mânzăleşti, din Subcarpaţii Vrancei
Peştera 6S de la Meledic/ Mânzăleşti, stadiul explorărilor, anul 1995
Carst pe sare la Meledic. Peştera 6S, primul record mondial al speologiei din România.
Peşteri în sare din România/ Grottes du sel de Roumanie, Spelunca, 1985
Meledic, Subcarpaţii Vrancei, primele peşteri în sare explorate

Peştera 7S de la Meledic, Subcarpaţii Vrancei
Peştera în sare 7S de la Meledic, Subcarpaţii Vrancei, noi explorări
Pârâul Meledic, peşteri în sare, scoici, mistreţi
Peşteri în sare, formaţiuni, compoziţie detaliată, Subcarpaţii Vrancei
Colţi de sare, colţi de gresie, Subcarpaţii Vrancei
Două noi peşteri în sare la Meledic, Subcarpaţii Vrancei
Descoperiri pe Valea Sărăţelului, Subcarpaţii Vrancei
Mânzăleşti, sare, peşteri, cristale, Subcarpaţii Vrancei
Peştera 6S de la Mânzăleşti, record mondial, imagini din zonă, Subcarpaţii Vrancei

Peştera 6s de la Mânzăleşti, cea mai mare din lume. Foto: Gabriel Miclăuş, Ică Giurgiu (Clubul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti).

Peşterile din Munţii Ciucaş
Peşteri din Munţii Ciucaş


Peşterile din Muntele Păltinet, Munţii Grohotiş, importante şi pe plan mondial
Peşterile din Păltinet, Munţii Grohotiş
Gheorghe Gheorghe Mocanu la Peşterile din Păltinet, Munţii Grohotiş
Peşteră nouă pe Platoul Păltinet, Munţii Grohotiş
Avenul din Păltinet, Munţii Grohotiş
Peşterile din Păltinetu, Munţii Grohotiş, anul 1979
Muntele de sare, Slănic Prahova, Munţii Grohotiş
Piatra Verde, Munţii Grohotiş, carst pe gips, dar nu şi peşteri

Cloşca cu puii de aur, acces, grote din epoca pietrei, Subcarpaţi la est de Prahova
Grote din epoca pietrei, morminte tracice pe Dealul Istriţa

Peştera cu/ de gheaţă, Munţii Piatra Mare

Peştera Fundata, hartă, imagini, descriere, Munţii Postăvaru, este amenajată pentru turism
Peştera Cerna-Deal, Munţii Postăvaru: un labirint de galerii străpunge masivul

În Piatra Craiului, a 67-a peşteră la peste 2000 de metri altitudine din România
Aven lângă cabana Curmătura, Munţii Piatra Craiului
Refugiul Diana, peştera, Piatra Craiului
Patru peşteri la Colţul/ Colţii Chiliilor, Munţii Piatra Craiului
Peştera de la Colţul Chiliilor, Munţii Piatra Craiului


Peştera Dâmbovicioara, Culoarul Rucăr - Bran; adevărul despre explorarea unei foarte mediatizate cavităţi
Peştera Dâmbovicioara, din Culoarul Rucăr-Bran, în anul 1884 şi în prezent, explorare, hartă, descriere
Peştera Urşilor din Cheile Dâmboviţei, Culoarul Rucăr - Bran
Peştera Pleaşa, Culoarul Rucăr - Bran
Peştera Uluce, Culoarul Rucăr - Bran
Avenul Bârnoaia, Culoarul Rucăr-Bran
Peşteră la Posada, Culoarul Rucăr - Bran, sub şoseaua Rucăr - Braşov
Avenul Pereţi, Culoarul Rucăr - Bran
Peştera Liliecilor din satul Peştera, Culoarul Rucăr - Bran
Urşi şi lei în Peştera din satul Peştera, lângă castelul Bran, Culoarul Rucăr - Bran
Peştera „Emilian Cristea”, pe Valea Cheii, Culoarul Rucăr - Bran
Pe Vârful Lespezi din Munții Făgărașului, peșteri cu gheață, recorduri speologice naționale
Piscu Negru, peşteri mari, cascade
Peştera Urşilor de sub Muşeteica, Munţii Făgăraşului
Peştera de la Lacul Capra, în Munţii Făgăraşului

Peşteri în conglomerat pe malul drept al Oltului, la Tălmaciu, Culoarul depresionar Făgăraş - Sibiu - Sebeş

Peşteri din Târnovu, Munţii Căpăţânii
Peşteri în Cheile Recii/ Cheia, Munţii Căpăţânii
Peştera Lacului Verde, în Muntele Stogşoare, Munţii Căpăţânii
Peştera Polovragi, Munţii Căpăţânii, prezentare, hartă
Harta geomorfologică a Masivului Buila, Munţii Căpăţânii (33 x 40 centimetri)
Peştera Mirajului, în Masivul Stogşoare, Buila, Munţii Căpăţânii
Peştera Urşilor din Cheile Bistriţei, Munţii Căpăţânii
Cheile Galbenului, Olteţului, alpinism, speologie, Parâng/ Căpăţânii


Peşterile de la mare altitudine din Munţii Parâng
Eco-Eden pentru hoţi
Peştera Muierii, hartă, imagini, Munţii Parâng
Peştera Muierii, Munţii Parâng, prezentare
La Peştera Muierii, Munţii Parâng, au trăit rinocerul, hiena, zimbrul
Ursul de peşteră în Peştera Muierilor, Munţii Parâng şi Peştera Cioclovina Uscată, Munţii Şureanu
Avenul Dosul Lăcşorului, explorările din perioada 1973-1983, Munţii Şureanu
Avenul 4 de la Dosul Lăcşorului, 50 metri denivelare, din Munţii Şureanu, o provocare pentru exploratori

Monografia carstului din Munţii Şureanu
Peşteri din Munţii Şureanu

Peştera Ponorici - Cioclovina cu Apă, Munţii Şureanu
Marea Peşteră de la Ponorici şi alte peşteri mari din apropiere, Munţii Şureanu, în anul 1884 şi în prezent
Comoara din Peştera Ponorici - Cioclovina cu Apă, Munţii Şureanu
Peştera Cioclovina Uscată, Munţii Şureanu, harta lui Martin Roşka
Vechimea craniului de om din Peştera Cioclovina Uscată, Munţii Şureanu
Ursul de peşteră în Peştera Muierilor, Munţii Parâng şi Peştera Cioclovina Uscată, Munţii Şureanu

Peştera Răchiţeaua, Munţii Şureanu, 219 m denivelare, adâncă şi dură
Peştera din Valea Clenjii, Munţii Şureanu, 82 pagini A4, 136 imagini şi hărţi
Peştera din Valea Clenjii, Munţii Şureanu, explorări în 2011
Peştera Tecuri, Munţii Şureanu, aşteaptă exploratori
Cascade şi peşteri spectaculoase la Şipot, Munţii Şureanu
Peştera 600 metri cubi de la Şipot, în Munţii Şureanu, capătul unei mari reţele subterane
Peştera lui Cezar Manea, de la Şipot, în Munţii Şureanu, are formaţiuni excentrice
Râul secat, sus în perete: Peştera Pălăriei, Munţii Şureanu
Canionul cu cascade mari de la Şipot, în Munţii Şureanu
https://sites.google.com/site/romanianatura53/home/carpatii-meridionali/sureanu/cascade-si-pesteri-spectaculoase-la-sipot-muntii-sureanu


https://sites.google.com/site/romanianatura53/home/carpatii-meridionali/sureanu/cascade-si-pesteri-spectaculoase-la-sipot-muntii-sureanu

Gaura Frânţoanei şi peşterile din apropiere, Munţii Şureanu; 56 pagini A4, 62 imagini şi hărţi
Peştera Gaura Frânţoanei, Munţii Şureanu, o enigmă hidrologică
În Gaura de pe malul drept al Ohabei, din Munţii Şureanu, am descoperit unelte din secolul I î.e.n, faună, ceramică
Peştera Şura Mare şi cheile, Munţii Şureanu
Peştera Şura Mare, Munţii Şureanu, ţânţari mari, activi în luna decembrie
Anul 1968, expediţia universităţilor engleze la Peşterile Şura Mare, Şura Mică etc., în Munţii Şureanu
Peştera Şura Mare, film
Peştera lui Cocolbea, din Munţii Şureanu, are mare potenţial explorativ
Peşterile din Valea lui Ion, Munţii Şureanu
Peştera din Valea Cheii, Munţii Şureanu
Cheile Munceilor, peşteri mari; Cheile Jgheabului, cascade; Munţii Şureanu
Peştera de la Malul Rosu, în Cheile Munceilor, Munţii Şureanu, o spectaculoasă galerie cu apă
Peşteri noi în Cheile Munceilor şi Cheile Jgheabului; urme bogate de locuire umană
Peştera Gaura Oanei, din Munţii Şureanu, 1262 metri dezvoltare; două râuri curg unul pe sub altul
Peştera din galeria 1 de prospecţiune din Dealul Fruntea Mare, Munţii Şureanu
Peştera cu Corali, în Munţii Vâlcan
Peşteri pe Văile Sohodol şi Baleia, la Paroşeni, în Munţii Vâlcan
Peşterile din Cheile Negrului, în Munţii Vâlcan

Speologie şi muzică în Peştera Româneşti, Munţii Poiana Ruscă
Peştera Româneşti, concerte, hartă, Munţii Poiana Ruscă
Peştera Româneşti, al 30-lea concert, Munţii Poiana Ruscă
Munţii Poiana Ruscă, noi peşteri
Descoperiri arheologice în Peşterile de la Nandru, Munţii Poiana Ruscă
Peştera cu trei intrări, la Nădrag, materiale arheologice de acum 5000 de ani, Munţii Poiana Ruscă

Peştera Hoţilor/ Haiducilor, Grota cu Aburi, Izvorul Munk, Izvorul Diana III, la Băile Herculane, în Munţii Cernei
Peştera Alpiniştilor, la Băile Herculane, Munţii Cernei (vezi şi Munţii Cernei şi Mehedinti, trasee alpinism, peşteri)
La Cârlige, scările spre satul de munte Scărişoara (Peştera Ion Bârzoni), în Munţii Cernei

Peştera Mare de la Şoronişte, Munţii Mehedinţi
Frumoasa Poiană/ Polie Beletina, din Munţii Mehedinţi, poteci şi trasee
Peştera Aven din Foeroaga Îngustă, 71 metri denivelare, în Munţii Mehedinţi
Peşteri şi avene mari la Obârşia Cloşani, Munţii Mehedinţi
Peştera Drumului de la Cheia Comoriştii, Munţii Mehedinţi
Peştera Drumului de la Cheia Comoriştii, 556 metri lungime totală, în Munţii Mehedinţi
Peştera-aven 2 din Sohodoalele Mici, Munţii Mehedinţi
Viaţă în Peştera-aven din Sohodoalele Mici, Munţii Mehedinţi
https://sites.google.com/site/romanianatura43/home/carpatii-meridionali/mehedinti/pestera--aven-2-din-sohodoalele-mici-muntii-mehedintiPeştera-aven din Sohodoalele Mici, Munţii Mehedinţi


Peştera Cloşani, cu laboratoare şi picturi, în Munţii Mehedinţi
Peşteri noi în Cornetul Satului, la Cloşani, Munţii Mehedinţi
O armă dacică în Peştera Istorică de la Cloşani, Munţii Mehedinţi
Peştera Cioaca cu Brebenei, la Cloşani, Munţii Mehedinţi

https://sites.google.com/site/romanianatura62/home/carpatii-meridionali/mehedinti/pestera-cioaca-cu-brebenei-la-closani-muntii-mehedinti

Peşteri pe Valea Lupşa, Munţii Mehedinţi
Peşteri pe Valea Ţăsna, Munţii Mehedinţi


Peştera Bulba, 5160 metri lungime, în Podişul Mehedinţi


Peştera Ţolosu - hartă, descriere, imagini, în Cheile Caraşului, Munţii Anina
Peştera Cuptorul Porcului, în Cheile Caraşului, Munţii Aninei
Platforma Brădet şi versantul Polom, carst şi peşteri, în Munţii Anina
Muntele Rol, cu peisaje superbe şi peşteri, în Munţii Anina
Peştera Ponor-Plopa, în Munţii Anina/ Aninei

Avenul Bizonului, Munţii Domanului
Avene din Munţii Domanului şi Anina

Peştera lui Adi din Padina Mare, Dealurile Lipovei, urme de locuire de zeci de mii de ani
Peşteri la Căprioara, pe malul Mureşului, în Dealurile Lipovei


Avenul Iliei, 153 metri adâncime, în Munţii Codru-Moma
Moneasa - Platoul carstic Tinoasa - cabana Izoi - Avenul Izoi, Munţii Codru Moma
Peştera de la Izvorul Vidrei, în Munţii Codru-MomaPeştera Huda lui Papară, Munţii Trascău. Picătura. Foto: Cosmin Berghean, Iulian CorboveanuZoltán Szabó şi Polaris Med. Imagine de la .

Peştera Huda lui Papară, Munţii Trascău, hărţi, imagini

Huda lui Papară, Munţii Trascău, hartă 5200 metri dezvoltare
Peştera Huda lui Papară, Munţii Trascău, explorări subacvatice în anul 2015

Peştera Prăbuşită, în Munţii Bihor, lângă Cetăţile Ponorului
Cetăţile Ponorului, Munţii Bihor, marile doline, hartă
Cetăţile Ponorului, Cheile Galbenei, Lumea Pierdută, vara, Munţii Bihor
Cetăţile Ponorului, acces pe rachete

Avenul din Hoanca Urzicarului, 288 metri denivelare, în Munţii Bihor
Gheţarul de la Vârtop, Munţii Bihor
Gheţarul Vârtop, Munţii Bihor, amprente umane de acum 62000 ani
Peştera cu picturi Coliboaia, Munţii Bihor
Peştera/ Gheţarul Zgurăşti, Munţii Bihor, 5424 metri dezvoltare, denivelare 74,8 metri
Sistemul de peşteri Humpleu, Muntii Bihor
Despre Sistemul de peşteri Humpleu, Munţii Bihor
Peşteri în Munţii Bihor, la Casa de Piatră, cu hărţi şi descriere: Ponorul mic de după Deluţ; Peştera de după Deluţ; Ponorul cu zăpadă din Vârtop; Peştera din Pârâul Orbului; Peştera Coiba Mare; Peştera Coiba Mică; Peştera Oilor; Peştera mică din Băroaica; Peştera Băroaica; Peştera din Dunga Vulturului; Avenul din Dunga Vulturului
Recorduri de scufundare în Peşterile Coiba Mare şi Izbucul Tăuz, Munţii Bihor
Sifonul dintre Peşterile Coiba Mare şi Coiba Mică, în Munţii Bihor
https://sites.google.com/site/romanianatura48/home/carpatii-apuseni/bihor/recorduri-de-scufundare-in-pesterile-coiba-mare-si-izbucul-tauz-muntii-bihor


Izbucul Tăuz, anul 2014


Avenul de la Straja, Munţii Bihor
Peştera Ciur-Ponor-Topliţa de Roşia, Munţii Pădurea Craiului, cea mai mare străpungere hidrogeologică din România parcursă de om şi profilul geologic cartat cu cea mai mare extindere
Peştera Ungurului, Munţii Pădurea Craiului, hartă, descriere, deschisă pentru turişti
Peştera din Gruiul Jderului, Munţii Pădurea Craiului
Avenul Pobraz, 185 metri denivelare, cu cascade, hartă, Munţii Pădurea Craiului
Peşterile din Dealul Pobraz, Munţii Pădurea Craiului
Avenul Betfia, hartă, Munţii Pădurea Craiului
Peştera Cugliş, descriere, hartă, Munţii Pădurea Craiului
Peştera Gălăşeni, hartă, Munţii Pădurea Craiului, se vizitează cu ghid
Peştera cu cristale din mina Farcu, Munţii Pădurea Craiului
Vizită la Peştera Ungurul Mare, Peştera Ungurul Mic, Galeria cu cristale din mina Farcu, Peştera Gruieţ, Peştera Vadul Crişului

Peşterile de la Stanul Cerbului, Munţii Pădurea Craiului
Peşteri explorate între Bazinul Topa Râu şi Valea Vida, Munţii Pădurea Craiului
Peştera Ursului/ Peştera de la Gropoaie, la Vârciorog, în Munţii Pădurea Craiului
Scufundări în peşteri, în Pădurea Craiului
Peştera Lithophagus, pe Valea Iadului, 620 metri dezvoltare, 110 metri denivelare, în Munţii Pădurea Craiului

Peşteri din Munţii Apuseni cu prezenţa ursului brun
album, Prin Munţii Apuseni

Izvoarele Barcăului, Munţii Şes

109 peşteri din Podişul Someşan, inclusiv picturile paleolitice din Peştera Cuciulat
Peşteri multe şi mari, carst în Podişul Someşan
Explorări speologice importante în Podişul Someşan: Moara lui Pocol, Cuciulat, Gura Cerului
Peşteri din judeţul Sălaj în Ghidul ariilor protejate din judeţul Sălaj
Peştera cu picturi de la Cuciulat, hartă, imagini, Podişul Someşan
Peştera cu picturi de la Cuciulat, explorare, picturi rupestre, Podişul Someşan
Peştera cu picturi de la Cuciulat, „petele de culoare”, Podişul Someşan
Peştera cu picturi de la Cuciulat, pasiune şi neoameni, Podişul Someşan
Peştera cu picturi Cuciulat, Podişul Someşan, imagini inedite
Istoricii promovează „adevărul” despre Peştera cu picturi paleolitice de la Cuciulat
https://sites.google.com/site/romanianatura59/home/podisul-transilvaniei/podisul-somesan/pestera-cuciulat-picturi-rupestre-harta-imagini-podisul-somesanCăluţul din Peştera Cuciulat. Foto: Clubul de Speologie „Emil Racoviţă” BucureştiPeştera de la cetatea Ciceului, record naţional, Podişul Someşan
Cascadă de 45 metri în Avenul Taberei, Podişul Someşan
Peşteri la Pustuţa, între Dej şi Jibou, în Podişul Someşan
Peşteri în Defileul Uliţa Pietrii, la Curtuiuşu Mare, Podişul Someşan
21 peşteri în gresie în Podişul Someşan
Peşteră la Beclean, Podişul Someşan
Avene la sud de Târgu Lăpuş, pe Platoul Vârtoapele, Culmea Breaza, Podişul Someşan 
Cheile Babei, peşteri, Culmea Breaza, Podişul Someşan

Carst salin la Ocna Mureş, Podişul Transilvaniei
Peştera contelui Bethlen, Podişul Transilvaniei

Peştera Mohelca, Munţii Igniş, este un altar?
Hartă an 2016 cu trasee turistice şi marcaje în zona Baia Sprie, Munţii Igniş, Munţii Gutâi, Munţii Lăpuşului

Peşteră în tuf vulcanic la Rona de Sus, Dealurile Maramureşului

Gheţari nivali temporari cu peşteri în Munţii Maramureşului
Carstul din Vârful Pietriceaua, Munţii Maramureşului
Peştera din Piatra Băiţei, la Baia Borşa, în Munţii Maramureşului
Peşteri din Munţii Maramureşului
Peşterile din Stânca Moloşnaia, în Munţii Maramureşului

Peşteri în Defileul Lăpuşului, Masivul Preluca
Alte peşteri şi avene în Defileul Lăpuşului, în Munţii Preluca

Ponorul Vitelor, Munţii Ţibleş, cea mai lungă peşteră în gresii din România

Peştera cu sarcofage, Dobrogea
Peştera/ Complexul rupestru de la Dumbrăveni/ Olteni, Dobrogea
Peştera Limanu, Dobrogea, cu lungi ziduri în galerii, cea mai completă descriere
Peştera Hagieni, în Dobrogea
Peştera de la Cerchezu, Dobrogea
Peştera La Adam, Dobrogea; aici au trăit animale exotice de talie mare

Peștera La Adam, noi descoperiri
Adam, Liliecilor, peşteri celebre pe Valea Visterna, Dobrogea
Valea Visterna are atoli superbi, Dobrogea
Peştera Liliecilor, Dobrogea, sub atoli

Pericol la intrarea în Peştera Liliecilor, Dobrogea
Peşteri din Valea Visterna şi Cheile Dobrogei, descoperiri arheologice, Dobrogea
Peştera Casian, Dobrogea
Peştera Casian, arheologie, Dobrogea
Peştera Casian şi Cheile Dobrogei, alte cercetări arheologice, Dobrogea
Peşterile din Canaraua Fetei, Dobrogea
Peşteri în Valea Urluia, Dobrogea
Peşteri la sud de oraşul Călăraşi, Dobrogea
Cheile Dobrogei, Dobrogea
Peşteri din Dobrogea
Hârşova, faleze de calcar, cetate, peşteri, Dobrogea
Peştera de sub cetatea Carsium de la Hârşova, pe malul Dunării, în Dobrogea
Peştera Piatra, Dobrogea, film

Peşteri în Dealul Consul, Dobrogea
Peştera lui Terente, Grota Zmeilor, Dobrogea
Căpitanul Ionescu a trecut de două ori pe sub graniţă, Dobrogea
Cheile Fântâna Mare din Dobrogea; Peştera Bictir; Peşteri la Petroşani; Corabia lui Ştefan cel Mare
Cea mai mare peşteră în loess din România

Cum facem hărţi pentru peşteri şi suprafaţă
Lungimea/ dezvoltarea şi denivelarea peşterilor, convenţii internaţionale