STREFA NAUCZYCIELA

Plany zajęć  w CKU

Adres do sekretariatu CKU:  szkola@rcku.pulawy.pl

Sprawozdania na koniec semestru należy przesyłać na adres sekretariatu CKU (dotyczy opiekunów semestrów)

Na druku prosimy zaznaczyć datę, kiedy druk był wypełniany.

  DOKUMENTACJA NAUCZYCIELSKA   

   WAŻNE TERMINY  

Z poprzednich posiedzeń Rady Pedagogicznej 

(wybrane ustalenia aktualnie obowiązujące)

Sprawy organizacyjne

Przypomina się, że:

Dokumentacja szkolna CKU

Uwaga!

Dziennik papierowy (zadania opiekuna semestru)

Dziennik papierowy (zadania nauczyciela przedmiotu)

na stronie  "obecności na zajęciach"

na stronach kolejnych - ... będzie uzupełnione wkrótce

Dziennik elektroniczny 

Opiekun semestru 

Nauczyciel przedmiotu


Egzaminy semestralne

Przed sesją egzaminacyjną 

opiekun semestru 

nauczyciel 

W trakcie sesji egzaminacyjnej

nauczyciel

opiekun semestru

Po sesji egzaminacyjnej

nauczyciel przedmiotu

Inne ustalenia z zebrań Rady Pedagogicznej

Sprawy organizacyjne