Kursy, szkolenia

Organizujemy:

KURS PEDAGOGICZNY dla instruktorów PNZ

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz właścicieli zakładów pracy przygotowuje do szkolenia uczniów i młodocianych pracowników.
Przyjmujemy zgłoszenia na kolejny kurs, który planowany jest w bieżącym roku.
W programie 84 godziny z zakresu: pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, elementy prawa pracy oraz praktyka metodyczna. Zajęcia zaplanowane w systemie sobotnio - niedzielnym.
Program kursu został zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w Lublinie.
Tego typu kursy organizujemy systematycznie od 2007 r. Dotychczas przeprowadziliśmy 18 edycji tego kursu.
Informacje i zgłoszenia: - tel. 510 256 168 - p. Stanisław Wach, - tel. (81) 886 37 05
Druk zgłoszenia na kurs w plikach do pobrania [Chomik RCKU].

SZKOLENIA pracownicze z zakresu bhp

Szkolenia dla pracowników zakładów pracy, w tym szkół i placówek oświatowych. Proponujemy m.in.:

 • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

 • szkolenia okresowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych

 • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Najbliższe planowane szkolenia okresowe BHP dla pracowników:

 • po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników

Szkolenia odbędą się po zebraniu grup szkoleniowych.
Zgłoszenia: tel. (81) 886 37 05, e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl
Oferujemy konkurencyjne koszty !!! Szkolenia mogą odbywać się w zakładach pracy.

Kursy dla wychowawców i kierowników wypoczynku

Organizujemy u nas kursy przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas wakacji w różnych formach wypoczynku:

1) Kurs na wychowawców wypoczynku

36 godz. zajęć / koszt -110 zł

 • wymagane kwalifikacje na wychowawcę wypoczynku [w PDF] [w Word]

 • karta zgłoszeniowa na stronie Stowarzyszenia "Promyk" [PROMYK]

 • zgłoszenia przyjmujemy do:

 • więcej informacji na stronie:

2) kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

10 godz. zajęć / koszt - 60 zł

 • wymagane kwalifikacje na kierownika wypoczynku [w PDF] [w Word]

 • karta zgłoszeniowa na stronie Stowarzyszenia "Promyk" [PROMYK]

 • zgłoszenia przyjmujemy

 • więcej informacji na stronie:

Wymienione kursy organizuje: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk"

ZAPRASZAMY

 • uczniów, studentów i wszystkich zainteresowanych pracą w placówkach wypoczynku podczas wakacji

Więcej szczegółów umieszczamy na stronie: www.promyk.pulawy.pl