Home

Het Rozenburgs Amateur Wijnmakers en Bierbrouwers Gilde is een gezellige vereniging van enthousiaste wijnmakers

en bierbrouwers uit de regio Voorne - Putten - Rozenburg.

Normaliter kwamen wij elke eerste maandag van de maand (behalve gedurende de zomermaanden) bij elkaar in de ruime zaal van

het Muziektheater De Ontmoeting, Koninginnelaan 9 te Rozenburg (voormalige ontmoetingskerk).

Door de Corona-crisis zijn de bijeenkomsten voorlopig opgeschort..

Het gilde wil wijnmakers en bierbrouwers met informatie, uitwisseling van ervaringen, keuringen en lezingen assisteren bij hun hobby.

Veel beginners hebben hiervan kunnen profiteren en zo de kwaliteit van hun 'producten' aanzienlijk kunnen opvoeren.

Het gilde telt nu in het totaal 25 actieve leden (exclusief familieleden, die altijd welkom zijn).

De contributie bedraagt € 30,00 per jaar.