Zeszyt 1


Artykuł pt. Tajemniczy pan Verne, opublikowany w zeszycie 1. 
Prac Verneologicznych (luty 1998), oparty był na dostępnych wówczas w Polsce biografiach Juliusza Verne'a, czyli książkach Czarodziej z Nantes Nadziei Druckiej (Warszawa 1967) i Potrójne życie Juliusza Verne'a Kiryłła Andriejewa (Łódź 1985). Niestety, prace te zawierają wiele błędów i nieścisłości. Niektóre z nich zostały powielone w artykule. Jako że bywa on czasami przedrukowywany bądź stanowi źródło informacji dla innych autorów piszących o Vernie, zaszła potrzeba zastąpienia go w tym miejscu wersją zaktualizowaną, wykorzystującą dane z najnowszej i najbardziej wiarygodnej biografii, czyli Jules Verne. The Definitive Biography Williama Butchera (New York 2006).