Polskie Towarzystwo Juliusza Verne'a

skr. poczt. 10, 02-792 Warszawa 78, poczta@ptjv.pl


Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a zostało założone w 2000 r. Skupia osoby zainteresowane życiem i twórczością Juliusza Verne’a. Celem PTJV jest umożliwianie jego członkom wymiany informacji oraz wszelkich materiałów dotyczących Juliusza Verne’a, popularyzowanie wiedzy o autorze Tajemniczej wyspy i jego spuściźnie, badanie i opisywanie polskiej recepcji twórczości Czarodzieja z Nantes, a także przyswajanie jego nieprzetłumaczonych na język polski powieści, opowiadań, sztuk itp. oraz poświęconych mu obcojęzycznych publikacji i opracowań.

PTJV realizuje swoje cele poprzez publikowanie utworów Juliusza Verne’a oraz dotyczących go materiałów w formie książkowej, w biuletynie „Nautilus”, seriach wydawniczych „Prace Verneologiczne” i „Biblioteka Andrzeja” (której jest patronem), na własnej stronie internetowej oraz w ogólnodostępnych mediach – prasie, radiu, telewizji. W wydaniu internetowym na bieżąco aktualizowana jest Bibliografia polskich wydań utworów Juliusza Verne’a oraz Bibliografia polskojęzycznych publikacji poświęconych Juliuszowi Verne’owi.

Towarzystwo działa na terytorium Polski oraz utrzymuje kontakty z organizacjami i osobami prywatnymi z zagranicy.