Polskie Towarzystwo Juliusza Verne'a

skr. poczt. 10, 02-792 Warszawa 78, poczta@ptjv.pl


Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a zostało założone w 2000 r. w celu popularyzowania wiedzy o autorze Tajemniczej wyspy i jego spuściźnie, badania i opisywania polskiej recepcji jego twórczości, umożliwiania wymiany informacji i wszelkich materiałów dotyczących Czarodzieja z Nantes, a także przyswajania nieprzetłumaczonych na język polski powieści, opowiadań i sztuk autora Niezwykłych Podróży oraz poświęconych mu obcojęzycznych publikacji i opracowań.