Affiliated Schools


Germany

Cyprus

Spain


Sweden

  • Hjulsbroskolan (https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/kommunala-grundskolor/sodra-skolomradet/hjulsbroskolan/)
  • Vallastadens skola (https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/kommunala-grundskolor/vastra-skolomradet/vallastadens-skola/)
  • Berzeliusskolan (https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/gymnasieskola/kommunala-gymnasieskolor/berzeliusskolan/)
  • Ljungsbroskolanv (https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/kommunala-grundskolor/norra-skolomradet/ljungsbro-skola/)
  • Skäggetorpsskolan (https://www.linkoping.se/skaggetorpsskolan)