Финансирање програма цивилне заштите из фондова ЕУ

6 EU finansiranje