Климатски елементи

КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

1.СУНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ (РАДИЈАЦИЈА)

а) директна- 30 %

б) индиректна (дифузна)- 18 % (до Земље долази рефлектујући се кроз атмосферу)

Сунчево зрачење

- ИНСОЛАЦИЈА- трајање сијања Сунца (Сунчевог сјаја)

ИЗОХЕЛЕ- линије које на картама повезују места с истом инсолацијом

2. ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА

- степен загрејаности ваздуха

- ИЗОТЕРМЕ- линије које на картама повезују места истих температура

- вертикални температурни градијент- сваких 100 m н. в., температура ваздуха смањује се за 0,6 °C

- инверзија температуре- температура ваздуха расте са порастом н. в.

- најнижа измерена температура: северна хемисфера- Ојмјакон (Сибир): - 71 º C

јужна хемисфера: Антарктик: - 89 ° C

највиша измерена температура: Ел Азизи (Либија): 57,8 º C

Карта месечних температура ваздуха (Кликни за преглед)

Метеоролошка станица

Унутрашњост метеоролошке кућице

3. ВАЗДУШНИ ПРИТИСАК

- притисак стуба ваздуха на јединицу површине

- ИЗОБАРЕ- линије које на карти повезују места исте вредности ваздушног притиска

- барометријска стопа- на сваких 10 m висине стуб живе смањи се за 1 mm

- нормалан ваздушни притисак на нивоу мора- 1013 mb

подручје ниског ваздушног притиска- ЦИКЛОН

подручје високог ваздушног притиска- АНТИЦИКЛОН

-распоред ваздушног притиска на Земљи:

екватор- Н

повратници- В

поларници- Н

полови- В

виша температура- нижи ваздушни притисак

већа влага- нижи ваздушни притисак

Барометар

Барометар

4. ВЕТАР

- хоризонтално струјање ваздуха из области високог ваздушног притиска у област нижег ваздушног притиска

Настанак ветра

- подела према учесталости дувања:

а) СТАЛНИ (ПЛАНЕТАРНИ)

пасати

западни ветрови

поларни

Општа циркулација атмосфере

б) ПЕРИОДИЧНИ

монсуни (летњи и зимски)

Зимски и летњи монсуни

тропски циклони – различити називи:

ЦИКЛОН – Индијски океан

УРАГАН – источни део северног Пацифика, Средња Америка и на Атлантику

ВИЛИ-ВИЛИС – Аустралија

ТАЈФУНИ – западне обале Пацифика

Ураган Катрина

в) ПОВРЕМЕНИ

локални и дневни ветрови

Дневни ветар на мору

Ноћни ветар на копну

Дневни ветар у долини

Ноћни ветар на планини

5. ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА

- апсолутна и релативна влага

- мери се хигрометром и хигрографом

- МАГЛА- настаје кондензацијом водене паре при тлу

- ОБЛАЦИ- настају кондензацијом или сублимацијом водене паре у атмосфери

Врсте облака:

а) ЦИРУСИ – пахуљасти облаци (настају на највећим висинама (7 – 13 km))

б) СТРАТУСИ – слојевити облаци

ц) КУМУЛУСИ – гомиласти облаци

д) НИМБУСИ – кишни облаци

Врсте облака

6. ПАДАВИНЕ

- издизање ваздуха → хлађење → кондензација →падавине

падавине:

а) орографске

б) конвекцијске

в) фронталне

Орографске падавине

Конвекцијске падавине

Фронталне падавине

а) кондензација у атмосфери: киша, снег, град (туча)

б) кондензација при тлу: роса, иње, мраз

- ИЗОХИЈЕТЕ- линије које на карти повезују места с једнаком количином падавина

- ЗЕНИТНЕ КИШЕ- свакодневне падавине у тропско-екваторијалном појасу