MUUSIKA AJALUGU, TEOORIA JA MUUD

Siin on mõned märkmed koos lisamaterjaliga, milleks on Vikipeedia lingid (kui vikis viga näed, siis paranda). Leht on üle kolitud googlepagest ja ei näe enam välja nii nagu enne. Materjali siia enam juurde ei lisata. Aastal 2021 jälle üle kolitud uuemale versioonile.

Muusikateooria kohta saad teada Vikipeediast.

ALGUS

Alustame hüpoteetilise sündmusega, mille nimi on SUUR PAUK. Lähme mööda geokronoloogilist ajaskaalat ja tuletame meelde kuidas algas MAA ARENG ja milline oli ELU MAAL.

Parema ülevaate saamiseks jagatakse inimkonna ajalugu perioodideks.

Muinasaeg ehk esiaeg

See on aeg mida uuritakse aineliste ajalooallikate ehk muististe (muinasjäänuste) põhjal. Muinasaeg jaotatakse omakorda kolmeperioodisüsteemi abil, mis jaotatakse esemete valmistamise materjali alusel

KIVIAEG - PRONKSIAEG - RAUAAEG.

Muinasaeg muusikas

Muusika ajaloo tõenditeks on muusikainstrumentide jäänused.

Milline oli MUINASAEG MUUSIKAS?

MILLEGA JA KUIDAS TEKIB HELI ?

Vaatame, milliseid pille mängiti keskaja lõpuni s.o. 15. saj.-ni.

Sama teksti leiad ka siit:

Ajalooline aeg

on periood, millest on säilinud kirjalikke mälestisi. Ajalooline aeg algas pärast muinasaja lõppu kirja kasutuselevõtuga. Eri maades ja piirkondades algas ajalooline aeg erineval ajal.

    • vanaaeg - algas 3000 eKr - Mesopotaamias ja Egiptuses, 750 eKr - Kreekas, kui alguse said linnriigid, 500 eKr - Itaalias

    • keskaeg - algas 476 pKr Lääne-Rooma keisririigi lõpp

    • uusaeg - 1492 a. avastas meresõitja Cristoph Kolumbus eurooplaste jaoks Ameerika mandri

    • uusim aeg - Esimese maailmasõja lõpp 1918 a.

VANAAEG

VANA-KREEKA perioodid ajaloos ja muusikas

KESKAEG

UUSAEG

UUSIM AEG