Doelstelling Stichting Molens Hoeksche Waard

De doelstelling van de Stichting Molens Hoeksche Waard (SMHW) is het bevorderen van de instandhouding van de windmolens in de gemeente Binnenmaas. Dit wordt onder meer bereikt door:

  • - het bedrijfsklaar maken, onderhouden en exploiteren van de molens,
  • - het beheer van de molens;
  • - het verzamelen van historische gegevens over deze objecten;
  • - het stimuleren van de belangstelling voor deze molens;
  • - het aanstellen en begeleiden van de vrijwillige molenaars;
  • - de coördinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering hiervan;
  • - het in eigendom verkrijgen van alle binnen het grondgebied gelegen molens.


Deze doelstelling is voor het bestuur van SMHW de basis voor het te voeren beleid. Het (laten) verrichten van onderhoud binnen de beschikbare middelen aan alle molens heeft de hoogste prioriteit. Omdat de stichting het beheer over de molens van Goudswaard en Piershil in eigendom heeft verkregen betekend dit dat de stichting alle gemeentelijke koren en poldermolens onder haar hoede heeft. Alle molens zijn maal en draaivaardig.