Zapisy

Tegoroczne Wieczorne Spotkanie z Matematyką odbędzie się 9.03.2018.

Terminarz:

  • 12.02.2018 - 23.02.2018 zgłaszanie uczniów spoza Szkoły Podstawowej nr 21 w Chorzowie.
  • 26.02.2018 - 02.03.2018 zapisy uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Chorzowie (wraz z Gimnazjum).
  • 08.03.2018 opublikowanie na terenie szkoły list uczniów wraz z podziałem na grupy - informacje te zostaną także przesłane w wiadomości e-mail nauczycielom, którzy dokonali zgłoszenia uczniów; prosimy o zapoznanie się z informacjami, pozwoli to uniknąć zamieszania podczas Wieczoru.
  • 09.03.2018 Wieczór z Matematyką! :-)

Zapisy uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Chorzowie (i uczniów Gimnazjum):

Wstępne zapisy prowadzą nauczyciele matematyki - Łukasz Libuda (w klasach 4e, 5b, 6b, 7a, 7c) oraz Zofia Majerska (pozostałe klasy). Po weryfikacji otrzymanych zgłoszeń potwierdzimy możliwość udziału w Wieczorze. Konieczne będzie wówczas podpisanie przez rodziców / opiekunów zgody na udział w Wieczorze. Zgoda w zakładce Do pobrania.

Zapisy uczniów innych szkół:

Zapisy prowadzi Zofia Majerska. Konieczne jest zgłoszenie uczniów e-mailowo (wysłanie przygotowanej wg schematu listy uczestników na e-mail: zofia.majerska@gmail.com, zgłoszenia wysłane w innej formie nie będą przyjmowane) oraz dostarczenie podpisanej zgody rodziców na udział w Wieczorze (bezpośrednio przed rozpoczęciem Wieczoru). Dokumenty (zgody, listy uczniów) w zakładce Do pobrania.

Z powodu ogromnego zainteresowania Wieczorem niestety nie możemy obiecać, że wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. W przypadku zgłoszeń e-mailowych możliwość udziału zostanie przez nas potwierdzona.

Uwaga!

Brak podpisanej przez rodzica / opiekuna zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w Wieczorze.