Zapisy

Tegoroczne Wieczorne Spotkanie z Matematyką odbędzie się 24.03.2017.

Terminarz:

  • 01.03.2017 - 13.03.2017 zgłaszanie uczniów spoza Zespołu Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie, zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • 13.03.2017 - 16.03.2017 zapisy uczniów Zespołu Szkół Sportowych nr 2.
  • 24.03.2017 opublikowanie na terenie szkoły list uczniów wraz z podziałem na grupy - informacje te zostaną także przesłane w wiadomości e-mail nauczycielom, którzy dokonali zgłoszenia uczniów; prosimy o zapoznanie się z informacjami, pozwoli to uniknąć zamieszania podczas Wieczoru.
  • 24.03.2017  Wieczór z Matematyką! :-)

Zapisy uczniów Zespołu Szkół Sportowych nr 2:

Wstępne zapisy prowadzą nauczyciele matematyki. Po weryfikacji otrzymanych zgłoszeń potwierdzimy możliwość udziału w Wieczorze. Konieczne będzie wówczas podpisanie przez rodziców / opiekunów zgody na udział w Wieczorze. Zgoda w zakładce Do pobrania.

Zapisy uczniów innych szkół:

Zapisy prowadzi Zofia Majerska. Konieczne jest zgłoszenie uczniów e-mailowo (wysłanie przygotowanej wg schematu listy uczestników na e-mail: zofia.majerska@gmail.com, zgłoszenia wysłane w innej formie nie będą przyjmowane) oraz dostarczenie podpisanej zgody rodziców na udział w Wieczorze (bezpośrednio przed rozpoczęciem Wieczoru). Dokumenty (zgody, listy uczniów) w zakładce Do pobrania.


Z powodu ogromnego zainteresowania Wieczorem niestety nie możemy obiecać, że wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. W przypadku zgłoszeń e-mailowych możliwość udziału zostanie przez nas potwierdzona.

Uwaga!

Brak podpisanej przez rodzica / opiekuna zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w Wieczorze.