Rok 2017

https://goo.gl/photos/BqDzJxMeXfru11Mj6

VII Wieczorne Spotkanie z Matematyką odbyło się w dniu 24.03.2017. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia dostępnych tutaj.

Podczas Wieczoru odbyły się warsztaty dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjum, zajęcia dla uczniów klasy 3 szkoły podstawowej oraz turniej szachowy.

Program wyglądał następująco:

  1. „Koder Junior - matematyka w programowaniu komputerów” - mgr inż. Adrian Gałązka, nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej.
  2. „Odkrywamy tajemnice historii matematyki: czy Greków oczarowały liczby?” – mgr Sławomir Kostka, nauczyciel historii i przyrody w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie, mgr Renata Laksa, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie.
  3. „Matematyczne podróże w czasie i przestrzeni” – mgr Katarzyna Budziłek-Jurek, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich i mgr Justyna Widera, nauczyciel matematyki w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich.
  4. „Zoetrop i proste animacje” – dr Beata Tyszka-Skorek, nauczyciel matematyki i fizyki w ZSS nr 2 w Chorzowie.
  5. „Matematyczna rywalizacja” – mgr Grzegorz Derbis, nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 4 w Chorzowie, doradca metodyczny matematyki w Chorzowie.
  6. „Pętle, skręty i zakręty - w labiryncie matematycznych korytarzy” – mgr Małgorzata Kierat, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie i mgr inż. Łukasz Libuda, nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie.
  7. „Ozdoba świąteczna techniką origami” – wykorzystanie techniki origami na zajęciach – mgr Zyta Chmiel –nauczyciel matematyki z Rudy Śląskiej, SNM, mgr Ewa Skalska – nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 2 w Chorzowie.
  8. „Geometria w sztuce” – mgr Urszula Wilk, nauczyciel plastyki i informatyki w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie.
  9. „Licz na siebie” – mgr Katarzyna Oniszczuk i mgr Marcin Nowok, nauczyciele języka angielskiego w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie.

Zajęcia dla klasy 3 SP

„Waga witamin” - mgr Aleksandra Trela, mgr Małgorzata Michałek i mgr Małgorzata Biskup – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie.

Turniej szachowy

„Matematyka a szachy” – turniej szachowy dla uczniów szkoły podstawowej – mgr Zbigniew Grala, nauczyciel-pedagog w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie, mgr Ewa Krawiec, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie i mgr Dorota Surman nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Chorzowie.