Szachy

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21

IM. GERARDA CIEŚLIKA W CHORZOWIE

  1. ORGANIZATOR:
   • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie.
   • Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Lompy 13 w Chorzowie.
   • Sędzią zawodów będzie Pani mgr Dorota Surman.
   1. CEL ZAWODÓW:
     • Popularyzacja gry królewskiej w Chorzowie podczas VIII Wieczornego Spotkania z Matematyką.
   2. TERMIN I MIEJSCE GRY:
   • Rozpoczęcie turnieju - piątek, 9 marca 2018 r. o godz. 16:00. Zakończenie i wręczenie nagród ok. godz. 20:00.
   • Potwierdzenie zgłoszenia do turnieju do godz.15:45
   • SP nr 21, Chorzów, ul. Wolności 133, sala 11 i świetlica szkolna.
   1. UCZESTNICY:
     • W zawodach biorą udział uczniowie chorzowskich szkół podstawowych oraz członkowie kół szachowych MDK-u w Chorzowie.
   2. SYSTEM ROZGRYWEK:
     • Przy rozgrywaniu partii obowiązują przepisy FIDE, które zawierają Kodeks Szachowy Polskiego Związku Szachowego.
     • Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund.
     • Tempo gry dla zawodnika: 10 minut.
   3. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
     • W terminie do dnia 5 marca br. na adres organizatora należy przesłać imienne zgłoszenia uczestników na karcie dołączonej do niniejszego regulaminu albo do pani Zofii Majerskiej przez e-mail: zofia.majerska@gmail.com
   4. NAGRODY:
     • Puchar Dyrektora SP 21 dla najlepszego uczestnika turnieju.
     • Puchary za I miejsca w kategoriach wiekowych: najlepsza dziewczynka, do lat 9, do lat 11, do lat 14.
     • Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla najlepszych uczniów SP 21.
     • Dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsca I-III
     • Słodki poczęstunek oraz kolacja dla wszystkich uczestników turnieju.
   5. UWAGI KOŃCOWE:
     • Prawo interpretacji regulaminu w kwestiach w nim nie ujętych leży
     • w kompetencji organizatorów i sędziego zawodów.
     • Wszystkie sprawy sporne rozpatruje sędzia zawodów, którego decyzja jest ostateczna.
     • Zgłoszenie do udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku przez organizatora w celach związanych z turniejem.