Program

Program VII Wieczoru z Matematyką

24 marca 2017 r.
16:30 – 17:00 – rejestracja gości i uczestników.

17:00 – 17:10 – powitanie gości i uczestników (parter) – dyrektor szkoły, mgr Krzysztof Śliwa.

17:10–22:00 Warsztaty dla uczniów klas III-VI szkół podstawowych i gimnazjum, pięć sesji

 1. Koder Junior - matematyka w programowaniu komputerów” - mgr inż. Adrian Gałązka, nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej.

 2. Odkrywamy tajemnice historii matematyki: czy Greków oczarowały liczby?” – mgr Sławomir Kostka, nauczyciel historii i przyrody w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie, mgr Renata Laksa, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie.

 3. Matematyczne podróże w czasie i przestrzeni” – mgr Katarzyna Budziłek-Jurek, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich i mgr Justyna Widera, nauczyciel matematyki w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich.

 4. „Zoetrop i proste animacje” – dr Beata Tyszka-Skorek, nauczyciel matematyki i fizyki w ZSS nr 2 w Chorzowie.

 5. „Matematyczna rywalizacja” – mgr Grzegorz Derbis, nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 4 w Chorzowie, doradca metodyczny matematyki w Chorzowie.

 6. „Pętle, skręty i zakręty - w labiryncie matematycznych korytarzy” – mgr Małgorzata Kierat, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie i mgr inż. Łukasz Libuda, nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie.

 7. Ozdoba świąteczna techniką origami” – wykorzystanie techniki origami na zajęciach – mgr Zyta Chmiel –nauczyciel matematyki z Rudy Śląskiej, SNM, mgr Ewa Skalska – nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 2 w Chorzowie.

 8. „Geometria w sztuce” – mgr Urszula Wilk, nauczyciel plastyki i informatyki w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie.

 9. „Licz na siebie” – mgr Katarzyna Oniszczuk i mgr Marcin Nowok, nauczyciele języka angielskiego w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie.


Warsztaty odbywać się będą w pięciu sesjach po 50 minut:

 • 17:10 – 18:00
 • 18:00 – 18:50
 • 18:50 – 19:40
 • 20:10 – 21:00
 • 21:00 – 21:50

Podsumowanie i zakończenie: 21:50– 22:00

Przerwa na kolację w holu na I piętrze: 19:40 – 20:10

Zajęcia dla klasy 3 SP

„Waga witamin” - mgr Aleksandra Trela, mgr Małgorzata Michałek i mgr Małgorzata Biskup – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie.

Turniej szachowy

„Matematyka a szachy” – turniej szachowy dla uczniów szkoły podstawowej – mgr Zbigniew Grala, nauczyciel-pedagog w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie, mgr Ewa Krawiec, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie i mgr Dorota Surman nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Chorzowie.