Vrečo šivat

Za predvajanje zvočnega posnetka skladbe pritisnite gumb >


To skladbo se lahko naučite na 3.CD-ju LTK harmonika - 20 skladb

Vrečo šivat


Naša mlada nevesta
prvo večer večera,
jedno grlico,
jedno grlico


Naša mlada nevesta
drugo večer večera
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta,
tretjo večer večera
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta,
četrto večer večera,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico.

Naša mlada nevesta,
peto večer večera,
pet koz s kozliči,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta,
šesto večer večera,
šest krav s telčiči,
pet koz s kozliči,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta,
sedmo večer večera,
sedem volov jarmenih,
šest krav s telčiči,
pet koz s kozliči,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta,
osmo večer večera,
osem konj tovornih,
sedem volov jarmenih,
šest krav s telčiči,
pet koz s kozliči,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta,
deveto večer večera,
devet peči kruhova,
osem konj tovornih,
sedem volov jarmenih,
šest krav s telčiči,
pet koz s kozliči,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico
Comments