Länkar‎ > ‎

Yachting 1/77

 
Fick den här artikeln av oförtröttelige Klas.
Intressant om konstruktionen i allmänhet och om Spray. en Twin Wing 175.
 
Noteras bör att artikelns författare tror att nyare material kan möjliggöra mindre mastdiameter. Stick i stäv med Olle Ljungströms teorier om att den grova masten ger bättre framåtriktad kraft.
 
 
 
 
Comments