Konstruktionen‎ > ‎Modellerna‎ > ‎

HSB/Junohus

Lite bakgrund till benämningen LJ-julle HSB/Junohus, vilket ju är ett märkligt namn.
I Uddevalla byggdes 1939 en fabrik av HSB som skulle tillverka prefabricerade hus för export. Fabriken fick i folkmunn namnet Långa Ladan. Det var en mycket stor/lång byggnad som slutade nere vid Byfjorden. Husen skulle direkt från fabriken lastas ombord på fartyg. Dagen efter invigningen bryter andra världskriget ut! Tillverkningen stannar av då export är omöjlig. Man startar då tillverkning av "fiskefaryg" för tyskarnas räkning! Så fort de kom till Norge så bestyckades de och användes för transport av fisk från fiskefartygen till fiskfabrikerna som skulle leverera 25 miljoner fiskmiddagar till de tyska soldaterna per månad. Detta är en historia för sig!
1945 när kriget nästan var slut började man bygga sjukhusbaracker till Holland.
I augusti 1945 kom så exporten av hus igång. Bl.a. levererades 250 hus till Bornholm. Dessa hus finns kvar idag.
1948 lät Fredrik Ljungström bygga 15 Lj-jullar på fabriken. De var något större än Vingen 11, hade 1,5 kvm större segelyta och fick beteckningen Vingen 11A.
Båtarna blev mycket populära och bildade till och med egen klass vid seglingar på Gullmarsfjorden.
Comments