Visie | Missie | Doel

Visie

Deze tijd vraagt om duurzame inzetbaarheid van mensen. Dat betekent dat mensen zich bewust moeten zijn van hun waarden, drijfveren en kwaliteiten. Het is nodig te weten wie je bent, wat je kunt, en wat je wilt èn vooral waarom je dat wilt. Heldere communicatie daarover vraagt aandacht en oefening. Met dit bewustzijn kunnen mensen zelfverzekerd meebewegen met veranderingen. Het is belangrijk zelf de regie te voeren over je loopbaan.

Missie

Ik wil mensen individueel en in groepen (weer) kennis laten maken met hun kern en talenten. Met plezier begeleid ik mijn cliënten bij het laten horen en zien daarvan op een authentieke manier.

Durven te gaan staan voor wie je werkelijk bent is vaak leuker dan gedacht en je kunt het leren. Het levert energie en zelfvertrouwen op. Het is een weg van binnen naar buiten die uitkomt bij autonomie en identiteit. Van daaruit kun je eenvoudig zien èn kiezen hoe je jouw pad verder wilt vervolgen.


Doel

Het doel van mijn coaching en training is altijd de cliënt, of het team/organisatie bewust te maken van wat er speelt en wat nodig is voor groei.

Het inzicht dat dit bewustzijn oplevert geeft richting en energie, omdat het uitgaat van het bekrachtigen van de kwaliteiten van mensen en processen.

Alleen wat je aandacht geeft groeit.

Bel of mail voor meer informatie of een kennismaking: 06 28959273