Meer over mijn Specialiteiten

Profilering . Personal Branding . Leiderschap

Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat kan en wil je?, Waarom doe je wat je doet? Waar ben je nodig? Hoe is dat zichtbaar voor de wereld? Vier je je successen? Wat is jouw visie en wat is jouw missie? Heb je een motto? Welke vorm van leiderschap past bij jou? Hoe draag je dat uit? Wat brengt jouw manier van leiderschap teweeg? Hoe Profileer je jezelf? Weet iedereen wanneer en waarvoor ze op je deur mogen kloppen? Wat is uniek aan jou? Hoe geef je daar vorm aan? En vooral: Hoe communiceer je dat intern en extern?

Waarom zijn Profilering, Personal branding en Leiderschap zo belangrijk? Het goed kunnen verwoorden en jezelf durven uitspreken gewoon op je eigen afdeling, in de wandelgangen, voor een publiek of groep brengt je verder. Als je goed in staat bent je strategie, plan of product over te brengen op genoeg mensen, zal je succesvoller zijn in zaken en je omzet en invloed kunnen verhogen. Wanneer jouw ideeën zichtbaar en hoorbaar zijn, ontmoet je mensen die jouw ideeën steunen. Dan nemen je carrièrekansen toe. Doordat je laat horen en zien wie je bent en wat je wilt ontmoet je ook meer erkenning bij de mensen om je heen. Dat levert je energie op en je geeft er energie mee weg. Je hebt er plezier in om met anderen te delen waar jij enthousiast voor bent. Jij wilt immers ook van betekenis zijn en anderen inspireren.

Houding, Adem & Stem

Houding: ontwikkel je Performance, je uitstraling en aanwezigheid voor jezelf en voor een bepaalde groep. Met oefeningen en stap voor stap leer je goed en zonder angst voor jezelf en anderen te gaan staan. Het gaat er in 1e instantie niet om hoe je het doet of wat je zegt, maar wie je bent. Je houding is open en transparant. Als je laat zien en vertelt wat het onderwerp voor jou persoonlijk betekent creëer je gehoor en als vanzelf nodig je de ander en je publiek uit meer van je te willen horen. Een persoonlijke en kwetsbare houding zijn echt krachtig en zorgen ervoor dat je boodschap aangenomen wordt.

Adem: een bewustzijn van je ademhaling is heel bepalend voor je houding, hiermee maak je contact met jezelf en de ander of het publiek. Je laat zien dat je adem haalt, je ziet hen en zij zien jou, je maakt bewust oogcontact zodat er een wederkerige relatie kan ontstaan. Je geeft en ontvangt aandacht met enthousiasme, rust en kracht van binnenuit.

Stem: Als je vanuit het hier en nu spreekt en bent bij wat er is, volgt je stem de beweging van je verhaal. Daar hoort ook het gebruik en het bewustzijn van de draagkracht van een stilte bij. Oefeningen met tempo, ritme en klank verhogen de essentie van je boodschap.

De Voorbereiding

De voorbereiding. Met een helder format en een verdeling in kop(opening), romp(inhoud) en staart(afsluiting) hoef je er niet lang tegenop te zien. Heel kernachtig zeg je bij de opening wat je gaat vertellen, tijdens de inhoud doe je dat uitgebreider met voorbeelden en bij de afsluiting vat je samen wat je verteld hebt.

Je maakt je doel haalbaar en concreet door onderstaande vragen te beantwoorden: Wie is je publiek? Wat weten ze al? Wat wil ik bereiken? Hoe bereik ik deze doelgroep? Welk beeld kan ik gebruiken? Hoe maak ik het persoonlijk? En hoe wil ik dat ze de zaal verlaten? (geïnspireerd, geïnformeerd, klaar om te veranderen en mee te werken aan jouw boodschap) De antwoorden op de vragen bepalen de inhoud van je presentatie.

Een goede voorbereiding helpt en is nodig. Op het moment van het gesprek, de vergadering of de presentatie mag je de voorbereiding loslaten en vertrouwen op het moment. Je maakt verbinding met jezelf (adem, houding en stem) en contact met je publiek: relatie gaat nu voor de inhoud!

De Uitwerking

De uitwerking. Het is de bedoeling dat je boodschap de ander, je publiek raakt en dat je verhaal de impact heeft die jij voor ogen hebt. Hoe krijg je jouw idee of boodschap zo over de bühne dat de toehoorder zich aangesproken voelt en mee wil doen of denken? Met oefeningen uit de theaterpraktijk en door jouw persoonlijke invulling van je verhaal kan het heel eenvoudig werken. Simpel gezegd en gedaan: spreek vanuit je hart. Dus ook om informatie over te brengen gebruik je een verhaal, want daarin zit voor de toehoorder de herkenning. Werk met gebruik van beelden, metaforen en persoonlijke voorbeelden. Je vertelt bijvoorbeeld je verhaal langs de Starr-methode. Je beschrijft de situatie, jouw taak, de actie, het resultaat en je reflectie. Of je vertelt je verhaal langs de lijn van een sprookje of een reis over water, land en in de lucht. Werken aan een elevator pitch, een voordracht, een gesprek, les of lezing is allemaal mogelijk.

Wat verder aan de orde komt

Wat verder aan de orde komt:

Oplossen en aanvaarden van belemmerende overtuigingen. Door te weten wat je tegenhoudt om jezelf helemaal zichtbaar en hoorbaar te maken ontmoet je de angst. Deze angst is vaak niet (langer) reëel en kun je omzetten in een gezonde spanning die nodig is voor een optreden, leiden van een spannende vergadering of presentatie. Het onder ogen zien van van de weerstand en de angst zal je helpen de stap te zetten naar je zelf laten horen en zien, waar en wanneer je maar wilt.

De eenvoud van de inhoud. Korte zinnen en een duidelijke boodschap en/of vraag/stelling. Er is al snel teveel informatie dat je publiek niet kan verwerken. Een en dezelfde boodschap op verschillende manieren herhalen en toelichten werkt beter.

Vertragen, het gebruik van metaforen, beelden en taal zijn belangrijk. Jij weet alles over het onderwerp, de ander, je publiek nog niet.


Bel of mail voor meer informatie of een kennismaking: 06 28959273