portafolis

Portafolis elèctronics

Què és un portafolis

Algunes definicions:

    • “Los portafolios son recopilaciones de trabajo pensadas para un objetivo específico, que es proporcionar un registro de los logros” ((National Learning Infrastructure Initiative, 2004)
    • “Un eportafolio es un sistema de gestión de la información basado en web que usa medios y servicios electrónicos. El aprendiz construye y mantiene un repositorio digital de los artefactos ¿¿objetos??, que puede usar para dejar constancia de su capacidad y reflexionar sobre su aprendizaje.” ((ePortfolio Portal, 2004)

En conclusió, un portafolis electrònic (o eportafolis) és una recopilació de treballs realitzats que es mostren en suport digital (fonamentalment a internet) i que permet avaluar l'aprenentatge realitzat per l'estudiant.

Un aspecte interessant del portafolis és que pretén que no només es realitzi una exposició dels treballs realitzats sinó que es reflexioni sobre el propi procés d'aprenentatge: com s'ha planificat el treball, quin ha estat la seqüenciació, quins problemes s'han trobat, com s'han solucionat, etc. I tot això amb l'objectiu que aquest coneixement serveixi per a noves experiències d'aprenentatge.

Es tracta d'una alternativa a l'examen i planteja un tipus d'avaluació on l'aprenent té un paper més actiu.

Per llegir més sobre els portafolis

Recull de webs sobre portafolis

http://www.xtec.net/~nsalvado/spring/spring_2005/metodologias.htm

Plantejament dels portafolis en la formació del professorat: http://prometeo.us.es/elearning/eportafolios/sit1/situacion1.htm

Portafolis realitzats per estudiants

http://empresas.mundivia.es/iespereda/trabajos.htm

http://electronicportfolios.org/digistory/Movies/KindyPortfolioTalk.mov (en anglès) El portafolis és una pel·lícula on la mestra va fent preguntes a l'alumna sobre el seu procés d'aprenentatge.

http://www.studentportfolio.qut.edu.au/forstudents/BusSampl.htm (en anglès). Explicació d'un exemple de portafolis en estudis universitaris.

Web sobre portafolis (en anglès)

http://electronicportfolios.org/