alfabetització_recursos

Recursos per Alfabetització i aprenentatge de la llengua

Imatges per l'alfabetització de persones nouvingudes

http://gloriadomene.googlepages.com/imatges_alfa

PER APRENDRE L'ESCRIPTURA LLATINA LES PERSONES QUE UTILITZEN D'ALTRES ESCRIPTURES

Teclat a la pantalla que tradueix d'un alfabet a l'altre

per exemple aquest de l'àrab

http://www.lexilogos.com/clavier/araby.htm

CATALÀ

Nouvinguts

Recursos per alfabetitzar en Català a adults

Guia per als Cercles de conversa

http://www.xtec.cat/~figlesi2/fotos/mataro/cercles.htm

http://www.xtec.es/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_secundaria.htm

Llibres per alfabetitzar en català a persones adultes:

"El nostre món".

"Manual de llengua i cultura per a immigrants 1"

"Curs de Llengua catalana nivell Bàsic 1". Editorial Castellnou. Especialment d'utilitat la "Maleta Nivell bàsic" (hi ha també nivell 2 i 3)

http://www.castellnouedicions.com/public/catalunya/catalogo_ficha.jsp?id=product_C1AX18Y102

Webquest Recursos informàtics per alumnat nouvingut

http://www.xtec.es/~mlluelle/NOUVINGUTS/introduccio.htm

Vincles

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_vincles.htm

Curs de llengua oral

http://www.xtec.net/fadults/recursos/SGFPA/index.htm

Alex aprenem a llegir i escriure en xarxa

http://phobos.xtec.net/jpascu22/alex_alfa/index.php

Recursos nivell inicial

http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/recursos.htm

CASTELLÀ

Diversos recursos del MEC

Es proporcionen gratuïtament demanant a l'adreça de correu electrònic: educacion.adultos@mec.es

http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=181&area=sistema-educativo

D'aquests és especialment interessant: URUK per la lectura i escriptura. Es pot imprimir el material fent captures de pantalles i fer servir els exercicis i les lectures en format paper. http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=1819&area=sistema-educativo

Recursos en línia en format paper

Centro de Educación de Personas adultes de Castuera (Badajoz)

Fitxes en format paper per alfabetització i nouvinguts

http://cepacastuera.juntaextremadura.net/

Instituto Nacional para la Educación de Adultos- México

http://www.conevyt.org.mx/alfabetizacion/alfabetizacion.html

Cuaderno La Palabra

http://www.conevyt.org.mx/promo_mevyt/la_palabra/cuaderno.html

Recursos per a l'ensenyament de la llengua castellana a nouvinguts

http://web.educastur.princast.es/proyectos/acogida/enlaces.htm

Format paper

"Modelo de programación de cursos de lengua oral para inmigradas no alfabetizadas" Lourdes Miquel. GRAMC. Girona. 1991

"La palabra" Ed. El Roure

JClic

Habilidades de lectura y escritura

http://clic.xtec.es/db/act_es.jsp?id=1182

La palabra

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1245

Web de Immaculada Vilatersana. Recull de recursos

http://www.xtec.es/%7Eivilater/Clic1.htm

Recursos diversos en format paper i TIC

Portal educatiu de Bernat Orellana

http://www.bernat-orellana.org/

http://www.xtec.cat/fadults/minerva/minerva-online/a11.htm

Recursos per a la formació d'adults

http://www.xtec.es/~mroman/recursos_adults.htm

http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=181&area=sistema-educativo

DICCIONARI VISUAL TOTS ELS IDIOMES

Diccionari visual "Logos"

http://www.logosdictionary.com/pls/dictionary/new_dictionary.kdic.home?lang=en

Diccionari il·lustrat català àrab

http://www.edu365.cat/agora/dic/catala_arab/