Rigelig vind ved SRPI 2016

SRPI 2016 fik rigeligt med vind i sejlene

Tilmeldingen til årets SRPI var gået over al forventning. Med 142 tilmeldte både var der håb om masser af kapsejlads på vandet og masser af hygge i havnene om aftenen.

Desværre var netop den weekend i juni en blæsende affære, og det holdt nok en del både hjemme i læ i havnene. Og flere valgte også at forkorte sejladsen, og stoppe op og gå i havn tidligere end planlagt. Men 80 både gennemførte alligevel hele sejladsen i de to fjorde, og langt de fleste fik en dejlig, frisk tur ud af det. Enkelte fik havari eller småskader på båden - andre gik på grund. Men alt i alt en god oplevelse for de fleste. Men vejret er vi jo ikke herre over, uanset hvor stort og flot arrangementet bliver.

Der var samlet mange sejlere i Herslev til præmieoverrækkelsen den sidste søndag i august. Der var indkøbt en masse nye, flotte præmier. Men desværre møder ikke alle frem, og det er ærgerligt, for der er præmier til alle deltagere, uanset om man gennemfører eller ej - bare man indsender logbogen. Men så bliver præmierne bare flottere til næste år!

Vi fra SRPI håber, at der tilmeldes endnu flere både til næste års sejlads. Lad endelig ordet gå videre, så vi bliver endnu flere - der er plads nok på fjorden.

Flemming Rasmussen

LM 23's kryds igennem Kulhusrenden

Indlæg i FD-Nyt, september 2016