28 aug 2019 Denken onder stoom

Woensdag 28 augustus 2019 organiseert S.C. Veendam het zevende

S·T·A·R 55+ Schaaktoernooi 'Denken onder Stoom”

De doelstelling van het toernooi is het stimuleren van ouderen om in beweging te blijven. Ook het beoefenen van een denksport draagt daar meer aan bij dan men op het eerste gezicht zou denken. De wedstrijden worden gespeeld in de rijdende stoomtrein tijdens de reguliere ritten. Het maximale aantal deelnemers is 28. Toelating tot het toernooi zal op volgorde van aanmelding geschieden. Personen jonger dan 55 jaar kunnen zich ook aanmelden. Bij een te hoog aantal inschrijvers krijgen degenen die dit jaar aan een eerder Goud Leven toernooi hebben meegedaan voorrang.

Er wordt gespeeld in één groep, 5 ronden zwitsers met een speeltempo van 20 minuten per persoon per partij. Vier ronden worden in de rijdende trein gespeeld; voor de laatste ronde gaan we naar het museum van de STAR.

Aspirant deelnemers krijgen hun geld terug indien zij niet kunnen worden toegelaten. Er zijn geen geldprijzen, noch vaantjes, bekers of medailles. Anders dan tijdens de Goud Leven toernooien in de verzorgingstehuizen zijn de consumpties niet inbegrepen. Het inleggeld is daardoor minimaal. In de trein zijn dranken te koop. Op het station in Stadskanaal kunnen in de stationsrestauraties lichte etenswaren gekocht worden. Het is toegestaan om eigen lunch-waren mee te nemen. Tijdens de kering in Veendam dient de trein verlaten te worden.

Alleen de deelnemers krijgen een vrij vervoersbewijs van de S·T·A·R. Belangstellenden zullen een treinkaartje moeten kopen.

Het inleggeld bedraagt € 1,00 Locatie: Museumspoorlijn S.T.A.R. Stationsstraat 3 9503 AD Stadskanaal

Telefoon 0599 651890 (dit nummer alleen gebruiken voor urgente mededelingen op de speeldag)

Zie de verslagen van de vorige jaren:

2018 Denken onder stoom en 2017 Denken onder Stoom

en de website van S,T.A.R.: www.stadskanaalrail.nl/

De inschrijving:

Inschrijven dient schriftelijk te geschieden en wel door het zenden van een e-mail naar thcm@kabel.netvisit.nl. met vermelding van naam, geboortejaar, vereniging en ELO-rating. De inschrijving is pas volledig indien het inschrijfgeld ad € 1,00 is ontvangen op rekening

NL 12 RABO 0365 0308 21 ten name van T.C.M. Mooijman

De inschrijving sluit op zaterdag 25 augustus 2017 om 20.00 uur. Kort daarna krijgen de personen op de reservelijst per e-mail bericht. De bijschrijvingen zijn leidend bij de bepaling of een inschrijving tijdig is.

Het toernooi vangt aan stipt om half elf. De deelnemers dienen om 10.00 uur in de stationsrestauratie aanwezig te zijn. De prijsuitreiking vindt plaats om ongeveer 17.10 uur. Aanmelden bij : Theo Mooijman E-mailadres : thcm@kabel.netvisit.nl Telefoon: 0598-622536 06 45 695 946

IBAN nummer : NL 12 RABO 0365 0308 21

Waar vindt u het Station?

Langs het Stadskanaal zijn gele borden geplaatst die verwijzen naar het station. Let op bij het instellen van de navigatie. Het komt voor dat men naar Musselkanaal geleid wordt. Handelsstraat Stadskanaal intoetsen is in dat geval de oplossing. Er is voldoende parkeergelegenheid. Het openbaar vervoer heeft halten op een loopafstand van 2 minuten. Het betreft de buslijnen: 74 (Groningen-Stadskanaal-Emmen), 73 (Gieten-Stadskanaal-Emmen) en 24 (Winschoten-Stadskanaal-Borger-Assen).

Extra informatie:

De rijtijd is iets korter, derhalve is de speeltijd teruggebracht tot 20 minuten p.p.p.p. Anders is er te weinig lunchtijd.

In Veendam is, stand van vandaag, de restauratie niet bemand. Het is vrij zeker dat ook op 28 augustus de restauratie dicht zal zijn.

De eerste ronde begint al in de stilstaande trein om half elf. Dat geeft ieder de gelegenheid om in de trein nog iets te kopen voordat men in Veendam de trein uit moet.

Het dagschema is als volgt:

10.00 aanmelden bij de organisatie

10.20 welkomstwoord op het perron aansluitend vertrek naar het rijtuig

10.25 oplezen paring voor de ingang van het rijtuig

10.30 start van de eerste ronde

11.10 einde eerste ronde (de trein staat dan in Wildervank), gelegenheid om in de trein consumpties aan te schaffen.

11.25 aankomst in Veendam, iedereen moet de trein verlaten. De locomotief loopt om.

11.50 de trein wordt neergezet aan het perron. De tweede ronde kan starten zodra iedereen achter de borden zit.

12.00 vertrek van de trein uit Veendam

12.40 aankomst in Stadskanaal. De trein gaat omlopen. Vijftig minuten lunchpauze. Houd rekening met beperkte personele bezetting van de restauratie. Dus bestel meteen!

13.30 vertrek trein uit Stadskanaal, start 3e ronde

14.10 aankomst in Veendam.

14.45 vertrek uit Veendam. De 4e ronde kan starten zodra iedereen 'aan boord' is.

15.25 aankomst in Stadskanaal, overbrengen van het materiaal naar het museum, half uur pauze

15.55 start 5e ronde, het speeltempo kan, mits daar een meerderheid voor is, omlaag naar 25 min. p.p.p.p.

16.35 of 16.45 einde van het toernooi met om ongeveer 16.45 of 16.55 prijsuitreiking (dat is wat eerder dan in de uitnodiging staat)