11 december 2019 Groningen

Woensdag 11 december 2015 organiseert S.C. Veendam het laatste Goud Leven 55+ schaaktoernooi van het jaar 2019 in

het Denksportcentrum 'Jannes van der Wal' in Groningen

De doelstelling van het toernooi is het stimuleren van ouderen om in beweging te blijven. Ook het beoefenen van een denksport draagt daar meer aan bij dan men op het eerste gezicht zou denken. De wedstrijden worden gespeeld rond de bar van het denksportcentrum. Het maximale aantal deelnemers is 20. Toelating tot het toernooi zal op volgorde van aanmelding geschieden. Personen jonger dan 55 jaar kunnen zich ook aanmelden. Bij een te hoog aantal inschrijvers krijgen de 55-plussers voorrang. Aspirant deelnemers krijgen hun geld terug indien zij niet kunnen worden toegelaten.

Er wordt gespeeld in één groep, 5 ronden zwitsers met een speeltempo van 25 minuten per persoon per partij. Er zijn geen geldprijzen, noch vaantjes, bekers of medailles.

Anders dan tijdens de meeste andere Goud Leven 55+ toernooien zijn de consumpties niet inbegrepen. Het inleggeld is daardoor minimaal. Consumpties en lunch-artikelen zijn aan de bar verkrijgbaar tegen schappelijke prijzen (zie onder voor de prijslijst 2015).

Het inleggeld bedraagt € 1,00

Locatie: Het Denksportcentrum Jannes van der Wal, Oliemuldersweg 43 9713 VA Groningen Telefoon 050 3110375

De inschrijving: Inschrijven dient schriftelijk te geschieden en wel door het zenden van een e-mail naar thcm@kabel.netvisit.nl. met vermelding van naam, geboortejaar, vereniging en ELO-rating. Het inschrijfgeld wordt niet aan de zaal geïnd. De inschrijving is pas volledig indien het inschrijfgeld ad € 1,00 is ontvangen op onderstaande rekening ten name van T.C.M. Mooijman

De inschrijving sluit op 8 december om 20.00 uur. De bijschrijvingen zijn leidend bij de bepaling of een inschrijving tijdig is. Het toernooi vangt aan stipt om tien uur. Vanaf half tien is de zaal open. De prijsuitreiking vindt plaats om 16.00 uur.

Aanmelden bij : Theo Mooijman E-mailadres : thcm@kabel.netvisit.nl

Telefoon: 0598-622536 06 45 695 946 IBAN nummer : NL12RABO 0365030821

Waar vindt u het Denksportcentrum?

Het gebouw ligt in de wijk Oosterpark en is eenvoudig te bereiken via het Damsterdiep. Parkeren in de wijk is niet gratis. Bij de Praxis aan het Damsterdiep kan dat nog wel. Het openbaar vervoer heeft halten op loopafstand. Het betreft de interlokale buslijnen 78 (Groningen-Appingedam), 140 (Groningen-Delfzijl) (voor beide lijnen uitstappen halte Oliemuldersweg en enkele minuten lopen) en 161 (Groningen-Middelstum) alsmede stadsbus 7 (Station Noord- Centraal Station). Voor de laatste twee buslijnen uitstappen halte Linnaeusplein en een minuut of tien lopen.

De prijzen van de catering van 2015: koffie/thee 1,50 frisdrank 1,70 broodje gezond kaas of ham 1,80broodje bal gehakt 2,50 soep (e.v.) 2,00 bal gehakt 2,00 broodje kroket of frikandel 2,00